Monthly Archives: decembar 2018

PISMO ROBERTA SABADOŠA ČLANOVIMA JEVREJSKE ZAJEDNICE SRBIJE

Kao odgovor na dopis Danila Medića od 29.12.2018, objavljujemo reagovanje Roberta Sabadoša. PISMO ROBERTA SABADOŠA ČLANOVIMA JEVREJSKE ZAJEDNICE SRBIJE Poštovani članovi jevrejske zajednice Srbije Ubrzanim sledom događaja, u proteklih nekoliko sati, ponovo je došlo do izlivanja Medićevih laži i obmana iz baruštine u kojoj, od trenutka kada se uvukao u naše redove, pokušava da uguši […]

ODGOVOR ROBERTA SABADOŠA NA TAKOZVANI IZVEŠTAJ HARISA DAJČA

Uprava JO Beograd poslala je članstvu 28.12.2018. „Izveštaj Odbora za nadzor po Zakonu“. Zbog objektivnog informisanja, prosleđujemo vam odgovor Roberta Sabadoša, člana Odbora za nadzor. ODGOVOR R. SABADOŠA NA “IZVEŠTAJ ODBORA ZA NADZOR” Članovima Odbora za nadzor Danas u 16 sati i 19 minuta primio sam meil od Svetlane Bojović, sekretara Odbora za nadzor, u […]

ZASTRAŠIVANJE

Sekretarijat JOB je prenebregao moju molbu da me skine sa mailing liste a molila sam  jer su za mene tako brojne neistine uznemiravajuće. Pošto na mailovima koje šalju ne postoji opcija “UNSUBSCRIBE”, kao što postoji na mailovima JOB Glas razuma i svim civilizovanim informativnim mailovima, podesila sam INBOX tako da sada mailovi JOB Info odlaze […]

1. Rabin Isak Asiel: Jevrejski identitet – Šta ili ko je Jevrejin/ka?

Ciklus predavanja o jevrejskom identitetu, kulturi i tradiciji Rabin Isak Asiel Jevrejski identitet – Šta ili ko je Jevrejin/ka? subota, 22.12.2018.   U subotu, 22. decembra 2018. nakon službe, rabin Isak Asiel je održao zanimljivo predavanje na temu jevrejskog identiteta: Jevrejski identitet  – Šta ili ko je Jevrejin/ka? Nadovezujući se na paraša Vajehi koja je […]

SAOPŠTENJE IZABRANE PRIVREMENE UPRAVE, 24.12.2018

I Ovo je skenirana fotografija odluke smenjenog Veća JOB od 19.12.2018, kojom se od „Kancelarije JOB i Uprave sinagoge… u saradnji sa službom obezbeđenja“ traži da „spreče sve pokušaje uspostavljanja paralelnih struktura uprave u JO Beograd“. Dalje se kaže: „U tom smislu zabranjuju se u prostorijama JO Beograd i sinagogi Sukat Šalom, svi sastanci takozvane […]

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra crkava i verskih zajednica

PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja Registra crkava i verskih zajednica „Službeni glasnik RS“, broj 64 od 26. jula 2006. Član 6. Pod imenom Jevrejska zajednica u Srbiji u Registar se upisuje Savez jevrejskih opština Srbije sa organizacionim jedinicama koje Savez prijavi.   Član 6. Pravilnika  je decidiran i jasan: UPIS I PROMENE ORGANIZACIONIH JEDINICA, […]

Ko se s vatrom igra taj se i opeče

Da bivša uprava ne preza ni od čega, u to smo imali priliku da se uverimo kada su nedavno bez znanja i saglasnosti članova JOB, a od opštinskog novca, unajmili i rasporedili privatno obezbeđenje ispred zgrade JOB i sinagoge kako bi sprečili okupljanje u prostorijama. Zamislite privatno obezbeđenje ispred bilo kog drugog verskog objekta koje […]