3. Brane Popović, Da li je cionizam isto što i antisemitizam? 5.1.2019.

Ciklus predavanja o jevrejskom identitetu, kulturi i tradiciji

  1. Brane Popović, Da li je cionizam isto što i antisemitizam? 1.2019.

U subotu, 5.1.2019. nakon službe održano je treće predavanje u ciklusu predavanja o jevrejskom identitetu, kulturi i tradiciji. Tema je bila cionizam i antisemitizam.

Brane Popović je počeo svoje saopštenje rekapitulacijom pojma cionizam. Objasnio nam je koren naziva cionizam te transformaciju tog pojma koja se odvijala u dve faze koje razdvaja 1948. godina. U predavanju je bilo reči i o korenima cionističke ideje koja se, osim u Nemačkoj i na Krfu, preko rabina Jehude Haj Alkalaja i Simona Lev Hercla i njegovog unuka Teodora može povezati za naše prostore, za Zemun. Čežnja i težnja za Izarelom, samim tim i ostvarenje cionističke ideje je završeno osnivanjem države Izrael. Od tada i termin cionizam postaje, u stvari, sinonim za antisemitizam koji je, zbog ogromnog stradanja Jevreja u Holokaustu, u to doba postao politički nekorektan. Tako od 1948. godine, pod uticajem lažne palestinske propagande,  cionizam postaje pojam koji označava „otimanje“ zemlje od Palestinaca tako da danas ljudi ne mrze Jevreje već samo cioniste.

Svaki narod je imao pravo na nacionalni polet i osnivanje svoje države (kao i na slobodno određivanje njene prestonice) samo je Jevrejima to pravo uskraćeno. Brane je citirao i Martin Lutera Kinga koji je prepoznao ovu pojavu i formulisao je rekavši da: „kad ljudi kritikuju cionizam, oni misle na Jevreje“.

Da li je anticionizam isto što i antisemitizam, upitao se, zatim predavač.

Antisemitizam je neprecizan i fluidni pojam, izmišljen da se objasni najžilavija predrasuda na svetu. Zašto ljudi mrze Jevreje? U predavanju pre dve nedelje, rabin Asijel je dao okvire odgovora na to pitanje a to je da je jevrejski sistem vrednosti uvek izazov za vrednosti okolnih društava – bilo da se radi o monoteizmu ili halahičkim propisima o ishrani, Šabatu ili društvenom uređenju. Antisemitizam je u svetu, nakon Drugog svetskog rata, malo ustuknuo zbog griže savesti u vezi sa Holokaustom (osim u Poljskoj u kome su se pogromi dešavali i pedesetih godina 20. veka) a danas je u usponu iako statistički podaci govore da Jevreji čine samo 0,19% svetskog stanovništva, te da žive na 0,014% suve zemlje na svetu čini se da je i to previše.

Brane nam je citirao i jedan malo poznati podatak da je Hitler, jedan dan pre samoubistva zabeležio da „će proći vekovi…pre nego što se antisemitizam ponovo vrati“. Hitler se, nažalost, znatno prevario u proceni jer je od tog doba prošlo samo 75 godina.

Dakle, zaključio je predavač, antisemitizam nikada nije nestao već da je samo bio manje vidljiv i dalje se širi po svetu i posebno po Evropi a anticionizam, u stvari, jeste antisemitizam.

Predavanje je bilo veoma posećeno. U subotu, 19.01.2019. u 11 časova dr Čedomila Marinković  će govoriti o deset specifičnih jevrejskih vrednosti.

 

Dr Čedomila Marinković , Rimon Centar za proučavanje i promociju jevrejskog nasleđa, Beograd

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.