ČIJA ĆE NANA CRNU VUNU DA PREDE?

ČIJA ĆE NANA CRNU VUNU DA PREDE?

Poštovani članovi JOB,
Obraćanja rukovodstva JOB koja šalju članstvu, prevršila su svaku meru i puna su neistina i manipulacija. Najgore od svega je što se ponašaju prema nama, članovima JOB, kao prema gomili neukih spodoba koje ni o čemu nemaju pojma, kao prema ovcama za šišanje. To vređa inteligenciju nas članova, i takav način komunikacije mora da prestane. Mašu nam pred nosom nekakvim svojim uspesima, a radi se o akcijama koje se srovode već više godina, a sadašnje rukovodstvo je ponajmanje zaslužno za benefite koje žele da eksploatišu u korist male grupe „izabranih“. Plašenje članstva da će bez „njih“ izgubiti neke od benefita je samo grčevita borba za sopstvene džepove i način na koji žele da prigrabe debelu korist pre nego što se razbeže.
Plašenje članova JOB da će neki drugi da im ukinu dodatak za decu ili osiguranje je samo bezočna laž. Niti je sadašnje rukovodstvo JOB delilo pomoć kojom se obilato diči od svojih para niti neki drugi koji će doći mogu da ukinu prava koja pripadaju svim članovima JOB. Ista načela moraju da važe za sve ćlanove Zajednice u Srbiji. Dakle prestanite da „nagrađujete“ Jevreje Beograda njihovim parama, a u podeli tih para odreknite se masnog dela koji ste sami sebi dodelili bez ičijeg odobrenja i znanja.
Šta je u stvari istina: čudna plaćanja za pravne savete ili za honorar izvesnog Žike Pauka koštaju mesečno kao ČETRDESETORO dece, a da ne govorim o drugim besmislenim isplatama o kojima članovi JOB ništa ne znaju. Imao sam priliku da vidim pravdanja za dodeljena sredstva iz fonda koje je dostavio Savez, gde je pravdanje samo u jednoj rečenici “troškovi 800.000,00 RSD/mesečno“. I to je samo za dodeljena sredstva na bazi Zakona. Ovde ne pominjem sredstva iz naplate izdavanja nekretnina o kojima ne postoji nikakav trag.
Ista je stvar i sa plaćanjima za osiguranje gde je dug najmanje 30.000,00 Evra. Članstvo se dovodi u situaciju da izgubi dodatno zdravstveno osiguranje. Ovde ne pominjem brokera koji je „umetnut“ između osiguranja i JOB. Kako i zašto, jasno je. Broker košta a njegova funkcija je ekonomski potpuno neopravdana.
Čelnici JOB se žale što moraju deo svojih prihoda od nekretnina da stave u zajednički fond. Ovaj procenat je odredila Skupština Saveza na bazi Zakona koji daje Savezu pravo da ovaj procenat odredi. Za vašu informaciju, ovaj procenat važi za sve JO u Srbiji a ne samo za JOB. Zašto je procenat 50%? Ovo nije procenat za Savez ili službenike Saveza, taman posla, već ova sredstva ulaze u masu novca koja se deli svim JO u Srbiji prema podnetim projektima. Projekti moraju da budu saglasni sa deset tačaka navedenih u Zakonu u kojima su definisane oblasti za koje se ova sredstva po Zakonu mogu koristiti. Čelnici JOB smatraju da su u pravu kada traže da se sva sredstva od nekretnina u Beogradu dodele njima ili barem lavovski deo. Treba staviti prst na čelo. Jevreji između dva rata nisu ulagali u nekretnine samo u svojim mestima življenja već su uspešnije porodice ulagale u nekretnine u većim gradovima u Srbiji jer je to bilo najracionalnije ulaganje. Jasno je da su mnoge nekretnine u većim gradovima Srbije, pa i u Beogradu izgrađene novcem naših sunarodnika iz manjih mesta koji su tokom pogroma u Drugom svetskom ratu izgubili život. Radi toga je i Zakonodavac pravilno procenio da se radi o imetku cele Zajednice u Srbiji pa je kao titulara odredio Savez koji treba da vrši podelu, kao krovno telo Zajednice u Srbiji, sastavljene od predstavnika svih JO. Sada vidimo nameru nekoliko ljudi iz JOB da sebe na volšeban način promovišu u titulara imovine naših pogubljenih predaka i da tim dobrima upravljaju, nažalost u korist svoje interesne grupe. E to neće moći. Većina članova JOB pre svega, ali i ostalih JO u Srbiji, to neće dozvoliti.

Zaključak
Način rada i upravljanja JOB mora se promeniti u skladu sa dokumentima, tradicijom i moralom Zajednice po kojima ona bitiše dugi niz godina.

Svi sumnjivi elementi rada JOB moraju se izvući iz „sive zone“ i moraju se učiniti potpuno transparentnim za SVE članove JOB.

Sve odluke se moraju donositi u skladu sa Statutom JOB i moraju da budu kontrolisane od strane za to izabranih tela JOB.

Sve izveštaje o svom radu, uključujući i detaljne finansijske izveštaje tela JOB, moraju da se redovno dostavljaju Skupštini, a ne kao do sada bez izveštaja, a kada se i pojave samo su parole, neistine i sumnjive statistike.

Upravljanje nekretninama mora se ponovo vratiti u JOB, bez sumnjivih i nekontrolisanih firmi osnovanih da bi se izgubio trag i kontrola novca.

MORAJU SE OBEZBEDITI SREDSTVA ZA PLAĆANJE DODATAKA ZA DECU UZ UKIDANJE SVIH SUMNJIVIH PLAĆANJA U I VAN JOB, A KOJA SU VRŠENA NA UŠTRB DAVANJA ZA DECU, PORED OSTALOG.

MORA SE OBEZBEDITI REDOVNA UPLATA DODATNOG OSIGURANJA ČLANOVA, OTPLAĆIVANJE DOSPELIH DUGOVANJA PREMA OSIGURAVAJUĆOJ KOMPANIJI. IZVRŠITI ANALIZU I EVENTUALNU IZMENU UGOVORA SA OSIGURANJEM UKOLIKO SE USTANOVI DA POSTOJE „NEPOTREBNI“ UČESNICI U SISTEMU PLAĆANJA.

Izvršiti kontrolu i reviziju svih ugovora o iznajmljivanju, ustupanju ili dodeli nekretnina radi ustanovljavanja da li su sva sredstva koja pripadaju JOB i uplaćivana na JOB, da li su oporezovana po zakonu i da li su delimično bila isplaćivana na neke druge načine.

Rasvetliti u potpunosti aranžman oko Topovskih šupa, utvrditi materijalne činjenice i obezbediti pravno sankcionisanje eventualnih nezakonitih radnji u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ovo su samo neke od aktivnosti koje nas očekuju, naravno ne sve, i koje se moraju realizovati ukoliko želimo da naša zajednica ponovo normalno funkcioniše. Prevare, neistine, zloupotrebe moraju konačno da se spreče, a u ovoj akciji svi moramo da se angažujemo. Ne očekujte, poštovani članovi JOB, da sve drugi treba da rešavaju za vas. Svoja prava sami treba da preuzmemo i štitimo.

Miloje Todorović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.