Komentar na pismo bivše uprave JOB od 28. juna 2019.

Poštovani  članovi JOB,

Opet zamena teza smenjenog rukovodstva JOB. Niti Robert Sabadoš niti Danilo Medić nemaju prava da raspolažu imovinom JOB. Dakle opet da zamutimo vodu i sklonimo u mutnom malo, ili malo više kvadrata. Robert i Danilo mogu da dele i/ili komercijalizuju ono što su im babe ostavile, a ne ono što pripada Jevrejskim opštinama. Za sada vidimo smrdljivi trag Medića i kompanije. Što se tiče Sabadoša nemamo informacija da ima aspiracije na JOB-ove kvadrate. Sabadoš je ovde kao kvisko. Kad nema šta da se piše o JOB, daj nešto što sa JOB nema veze, zamuti vodu. Ko proguta proguta. Kad se radi o imovini JOB, naravno svako može da dâ predlog merodavnoj instituciji, a ta institucija je Skupština jevrejske opštine kojoj ta nekretnina pripada i tačka.

Sada konkretno da razotkrijemo neistine iz dopisa rukovodstva smenjene uprave JOB od 28. juna 2019.

  1. NAVOD: Skupština Jevrejske opštine Beograd je 22.11.2016. donela odluku, na predlog Branka Šnapa, da sva izdavanja, nabavke i bilo koja transakcija koju JOB želi da preduzme mora da prođe ili interni ili eksterni konkurs.

KOMENTAR: Ova odluka na predlog Branka Šnapa ne negira činjenicu da Skupština JOB mora da donese odluku za sve nekretnine i promene njihovog vlasničkog statusa, već samo definiše da se bilo kakva izmena mora raditi na bazi konkursa tj. sakupljanja ponuda. Dakle Skupština JOB ostaje NEZAOBILAZNA.

  1. NAVOD: Obzirom da tender nije raspisan sa namerom da se imovina otuđi na bilo koji način već je napisan tender o suinvestiranju tj. o zajedničkoj gradnji u kojoj bi JOB samo uvećao broj kvadrata na obe lokacije, jasno je da se radi o smišljenoj manipulaciji Roberta Sabadoša i njegove organizovane interesne grupe.

KOMENTAR: Ova nedovršena rečenica navodi na zaključak da suinvestiranje ne podleže odluci Skupštine JOB. Ovo definitivno nije tačno jer se ovim želi otvoriti “rupa” da se deo kvadrata kjoji bi trebalo da pripadnu JOB slije u private džepove. Suinvestiranje podrazumeva da se parcela prenese investitoru kako bi mogao da gradi na parceli. Kako bilo da bilo, i ovakve transakcije sa tuđim (našim, JOB-ovim zemljištem) podležu odluci Skupštine JOB. Bez mnogo priče, ovo je tipičan  slučaj kada JOB tj. članovi JOB ne mogu da kontrolišu šta se sa njihovim dobrima muti, tj. kada se ispod žita pribavlja privatna korist za pojedince bez mogućnosti nadzora. Dakle PAŽNJA,  pokušaj prevare.

  1. NAVOD: Lokacija Studentski Trg 11, je zgrada koja je pukla do temelja i preti joj rušenje.

Lokacija u Južnom Bulevaru broj 180 na svojoj površini ima bespravne barake i u njih su bespravno raseljeni radnici ”Klas” a i od te lokacije JOB ne prihoduje ni dinara niti ima, sem zemljišta, bilo koju legalnu nekretninu.

KOMENTAR: To što je zgrada na Studentskom Trgu pukla, ne znači da je Medić i kompanija mogu delimično prisvojiti. Treba imati u vidu da postoji živi naslednik ove zgrade, koga neki članovi bivšeg rukovodstva žele da “sahrane”, kao i da možda i on ima naslednike, pa zakon Srbije nalaže da se ova nekretnina ima vratiti vlasniku. Radujmo se što je neko preživeo. Nije dinar važniji od života. I o ovome treba da raspravlja i odlučuje Skupština JOB. Dakle PAŽNJA,  pokušaj prevare.

KOMENTAR:  Na Južnom Bulevaru je delimično ili potpuno zaposednuta lokacija. U tom slučaju, koliko znamo, potrebno je sudski raseliti lokaciju, a zatim Skupština JOB može da donese odluku o njenoj daljoj sudbini na bazi jasnih i transparentnih podataka. Možda smenjeno rukovodstvo po analogiji Sava Male ili jednog ranijeg događaja kojeg su inicirali neki članovi JOB, a i danas su članovi smenjenog rukovodstva, žele da barake poruše, ljude izbace na ulicu pa prodaju lokaciju ili prizovu suinvestitora. Polako ljudi, nije ovo Divlji Zapad. Dakle PAŽNJA, pokušaj prevare.

KOMENTAR: Ostali delovi teksta ovog pamfleta o Buliju, Subotičkoj Sinagogi, Sabadošu, Bogunoviću i sličnim navodima od strane Redakcije ne mogu da budu kamentarisani jer nemamo sva potrebna saznanja. Za sada možemo samo da sumnjamo i da se pitamo zašto smenjeno rukovodstvo JOB nije pokrenulo, dok je bilo na “vlasti”,  pravne procedure po tim pitanjima. Možda zato što su i oni  u to vreme bili članovi upravnih tela JOB. Kad god napipamo  pokušaj  manipulacije novcem ili dobrima JOB, smenjeni članovi bivše uprave JOB potegnu priče o Robertu Sabadošu, Sinagogi u Subotici, kašnjenju vozova u Lapovu, ulasku Nemaca u nečije selo ’41 god.  Nemate posla sa maloumnim sagovornicima. Jedno je jasno u vašem pismu članovima JOB: pokušavate da se pravdate za sumnjive rabote i da svi navodi nemaju veze sa temom, OTUĐENJE IMOVINE JOB bez učešća članova i Skupštine JOB. Samo drobite bez kraja i konca da čorba bude gušća i da se progutaju laži. Verovatno želite da od drveta ne vidimo šumu, da ne budemo svesni šta nam u tekstu poturate kako ne bismo videli u kom grmu leži zec. Interesuje nas sada vlasništvo JOB,  pokušaji zloupotrebe i pokušaji pribavljanja  lične  koristi  nekih članova bivšeg rukovodstva. Dakle PAŽNJA, pokušaj prevare.


REDAKCIJA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.