Nesrećni Medić nikako ne shvata šta znači biti Jevrejin

 

Nesrećni Medić nikako ne shvata šta znači biti Jevrejin, a izgleda da uopšte ne može, a pre bismo rekli ne želi, da shvati kako se upravlja jevrejskom zajednicom.

U nameri da najlakovernije među nama ubedi da mu ide u prilog, poslao nam je mail Jaše Saloma od 23.10.2017. godine. Kao prethodni predsednik JOB, Jaša ga mailom poučava, savetuje i daje direktne instrukcije kako treba sa punom pažnjom i posvećenošću nastaviti sa razmatranjem tako važnog pitanja kao što je sudbina logora Topovske šupe. Izgleda da nije pročitao i razumeo suštinu Jašinog dopisa, a pre će biti da ga ne interesuje. Jaša mu je lepo objasnio da je to pitanje tako veliko da “Veće, sa dosta mladih članova, nema kapacitet da donosi odluku”. Da bi zajednica bila upoznata i zauzela stav, Jaša dalje navodi da je konsultovao starije članove koji su preživeli Holokaust, one koji su obilazili očeve u tom logoru i druge “relevantne” članove naše zajednice. Direktno je uputio Medića kako treba da postupi sa tako osetljivim pitanjem.

Ali ne, Medić se, sada već potpuno očigledno, odmah po izboru za predsednika JOB “zdušno bacio” na pitanje Topovskih šupa, stupio u kontakt sa Deltom i “zauzeo svoj stav” prema mestu logora i Delti. Izabran je za predsednika JOB 15.10.2017. godine a već 25.1.2018. godine, znači posle svega 3 meseca, usudio se da bez znanja Saveza,  neovlašćeno pošalje pismo saglasnosti sa razgradnjom logora i Spomen parka. Usudio se čak i da taj dopis pošalje članstvu kao da ga on opravdava, očigledno u nadi da lakoverni neće shvatiti da je baš tim dopisom izvršio krivično delo.

Medić tvrdi da je Robert Sabadoš od njega kao predsednika JOB tražio da se u u roku od 3 dana saglasi sa Rešenjem o rušenju baraka logora. Mail koji je priložio članstvu nosi datum 13.10.2017, a Medić je izabran za predsednika 15.10.2017. godine. Uz dopis kojim Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 13.10.2017. godine, moli Savez za definisan stav o očuvanju logora Topovske šupe u roku od 3 dana, Medić je “zaboravio” da priloži odgovor Saveza  pa ga mi prilažemo uz ovaj tekst.

Dopis koji Medić naziva saglasnošću Jaše Saloma je iz 2016. godine i nije relevantan za slučaj neovlašćenog davanja saglasnosti Medića dopisom od 25.1.2018. godine.

Znao je Medić da je po članu 5. Statuta Saveza “čuvanje sećanja na Holokaust” jedan od osnovnih ciljeva Saveza i da je po članu 14. Statuta Saveza Skupština Saveza nadležna da donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva iz Statuta. U nadležnosti Jevrejskih opština je prikupljanje dokumentacije iz perioda Holokausta, ali se zna da je Savez nadležan da odlučuje o najvažnijim pitanjima kao što je pitanje Holokausta. Zbog toga se Medić na dopisu kojim daje saglasnost i potpisao kao potpredsednik Saveza, što po funkciji i jeste svaki predsednik Jevrejske opštine Beograd.

Srećom nije uspeo da pribavi memorandum i pečat Saveza, pa su memorandum i pečat Jevrejske opštine Beograd otkrili njegovu nameru.

I na kraju. U ovoj bujici “dokaza” Medić zaboravlja da priloži još jedan važan dokument, a to je Zapisnik sa sednice Izvršnog odbora SJOS, održane 22.4.2018. godine, kada je IO osudio grubo kršenje Statuta od strane Danila Medića i zabranio mu davanje bilo kakvih odobrenja, saglasnosti ili mišljenja u ime SJOS po pitanju Topovskih šupa ili bilo kom drugom predmetu u nadležnosti SJOS.

Ne radi se to tako Mediću! Ne isteruju se na ulicu ljudi kao što su Angelina Petković i Snežana Jovanović. Tako se ne ponašaju Jevreji. …

U mnogo puta izgovorenu laž možda može da se poveruje ali ona ne može da postane istina.

 

Najbolje bi bilo da je Medić podneo ostavku još u vreme kada je otkriveno da je pripadnik druge verske zajednice. To bi bilo časno delo, ovako dozvoljava sebi da se o njegovim nedelima priča i piše van zajednice, a time se cela naša zajednica sramoti.

Medića ne zanima ugled naše zajednice, ali naše članove koji sada ćute i “neće da se mešaju” treba da zanima. Pozivamo ih da se zainteresuju, sada je vreme!

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *