ODLUKA KOJOM SE SUSPENDUJE PRAVO SAZIVANJA VANREDNE SKUPŠTINE JOB SUPROTNA JE ODREDBAMA STATUTA JOB, NEUSTAVNA, I KAO TAKVA NEVAŽEĆA

ODLUKA KOJOM SE SUSPENDUJE PRAVO SAZIVANJA VANREDNE SKUPŠTINE JOB SUPROTNA JE ODREDBAMA STATUTA JOB, NEUSTAVNA, I KAO TAKVA NEVAŽEĆA, NIŠTAVA I NE MOŽE PROIZVODITI PRAVNO DEJSTVO, PA NE MOŽE NI PREDSTAVLJATI PREPREKU ZA SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE I OKUPLJANJE ČLANOVA JOB

 

Statut kao osnovni normativni akt i akt samokonstituisanja, donose članovi na svojoj skupštini, po precizno odredjenom postupku. Da bi izmene ili dopune Statuta bile punovažne predviđeni postupak se mora poštovati i prilikom donošenja izmena ili dopuna Statuta.

Statutom JOB je propisan sledeći postupak za donošenje Statuta: Pravna komisija predlaže Veću Nacrt Statuta, Veće utvrđuje predlog Statuta i predlaže ga Skupštini, i na kraju Skupština donosi Statut. Da bi odluke o izmenama ili dopunama Statuta bile punovažne, prilikom njihovog donošenja obavezno se mora sprovesti postupak propisan za donošenje Statuta. U suprotnom, odluke o izmenama ili dopunama Statuta nisu punovažne, nisu u skladu sa Statutom i ne mogu proizvoditi dejstvo – ništave su.

Ništave su i odluke koje uskraćuju osnovna demokratska prava i slobode kao što su sloboda okupljanja i sloboda izražavanja mišljenja, i to podjednako pozitivnog i negativnog. Ta prava i slobode su garantovani Ustavom Republike Srbije. Uskraćivanje slobode izražavanja mišljenja, pa i kritikovanja onih kojima je povereno rukovođenje, predstavlja ozbiljno kršenje demokratskih načela i vodi diktaturi što je, nažalost, u istoriji već viđeno. Uskraćivanje mogućnosti iznošenja mišljenja i kritike na Skupštini suprotno je odredbama Statuta JOB, kojima je izričito uveden princip odgovornosti svih organa JOB i predviđeno da Veće i svaki njegov član za svoj rad odgovaraju Skupštini. Kako će Veće kao organ rukovođenja za svoj rad odgovarati Skupštini, ako članovi Skupštine nemaju pravo da se okupe i da iznesu svoje mišljenje?

Uskraćivanjem članstvu prava na sazivanje Vanredne skupštine, rukovodeći organi se postavljaju iznad svog članstva i stavljaju se van domašaja njihove kontrole. To je nedopustivi totalitarizam. Ovo postaje još opasnije u okolnostima raspolaganja znatnim sredstvima od restitucije, jer povećava mogućnost zloupotrebe tih sredstava i opasnost od kompromitovanja cele zajednice.

Odluka kojom se suspenduje pravo sazivanja vanredne skupštine JOB, naročito ako nije poštovan postupak za donošenje Odluke o izmeni Statuta, suprotna je odredbama Statuta JOB, neustavna, i kao takva nevažeća, ništava i ne može proizvoditi pravno dejstvo pa ne može ni predstavljati prepreku za sazivanje Vanredne skupštine i okupljanje članova JOB, koji na svojoj Skupštini mogu iznositi svoja mišljenja, što je u duhu tradicije jevrejske zajednice, počev od Sanhedrina. Taj duh treba poštovati i slediti.

 

U Beogradu, avgusta 2018.

Pravni tim, “JOB-Zdrav razum 2018”

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.