PITAM…

Da li Predsednik SJOS sme tako da se ponaša?!? Da li članovi IO SJOS, u kome sede predsednici svih opština i rabin, smeju da na ovakvo ponašanje Predsednika reaguju ćutanjem, kao da se to njih ne tiče?!? Da li je to način na koji IO funkcioniše? Da li se sve što predsednik kaže uzima zdravo za gotovo, bez pogovora? A evo koje ponašanje Predsednika SJOS me je podstaklo na ovo reagovanje, za koje verujem da će biti u najboljem interesu čitave zajednice.

U objavi „Svi predsednikovi domeni“ Glasa razuma, https://job-glasrazuma2018.rs/svi-predsednikovi-domeni/, pročitao sam dopis R. Sabadoša od 27.09.2021. upućen članovima IO povodom rasprave o internet domenu job-izbori.rs. Ne samo da su sve četiri „utvrđene“ tačke u tom dopisu, kojim se pokušava demantovati učešće Saveza u zakupu domena job-izbori.rs, ili netačne, ili irelevantne ili služe da zbune neupućene (tačka 4.), već je u poslednjem pasusu, pogotovu u drugoj rečenici tog pasusa, izrečeno nešto što je u meni izazvalo revolt. Evo tog pasusa:

Odbijati da je Savez na bilo koji način povezan sa ovim slučajem, to potpisati i staviti pečat je nešto za šta zbilja treba imati petlju, jer ta je činjenica neosporna, i to iz sledećih razloga:

  1. S. Jinker je izneo potpuno verodostojan dokument iz koga se jasno vidi da je internet domen job-izbori.rs prvi put registrovan 15.09.2021. i da je registrant bio Savez. Svi koji su nezavisno izvršili uvid na http://www.rnids.rs/whois pre promene zakupca domena su u to mogli i sami da se uvere. Apsolutno je nemoguće da se u dokumentu skinutom sa sajta RNIDS pojave naziv, adresa, matični broj i PIB Saveza ako Savez sa tim nema veze. RNIDS trajno čuva sve podatke o registraciji internet domena, izvršenim promenama i datumima tih promena i nadležni organi do tih podataka mogu doći u svakom trenutku.
  2. Promena zakupca domena se može izvršiti samo na osnovu pisane saglasnosti ovlašćenog lica prethodnog zakupca. Ako R. Sabadoš nije tu saglasnost sam potpisao treba da utvrdi ko je to u njegovo ime uradio. Isto važi i za prvobitni zahtev za zakup domena.
  3. Novi registrant je odmah aktivirao zaštitu privatnosti pa je podatke o njegovom identitetu iznete u dopisu (tačka 3.) mogao dobiti samo neko za koga registrant da pristanak.

Imajući u vidu sve navedeno jasno je da dopis R. Sabadoša ne demantuje već, naprotiv, potvrđuje povezanost Saveza sa ovim slučajem. Ali i pored toga, dopis se završava optužbom na račun S. Jinkera za nedozvoljene radnje i pretnjom posebnim ispitivanjem o tome kako je S. Jinker te radnje izvršio. Da li to priliči predsedniku Saveza i onim članovima IO koji i dalje ostaju nemi?

Jovan Elazar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.