Predavanje dr Eliezera Papa u JOB

U subotu 02.02.2019. u društvenoj sali sinagoge „Sukat Šalom“ održano je predavanje dr Eliezera Papa na temu „La guerta de oro“, u prevodu „Zlatna bašta“, ili kako bosanski Sefard gleda evropsku i osmansku kulturu.

Od kako se organizuju predavanja dr Eliezera Papa u Jevrejskoj opštini Beograd, ovo je do sada najposećenije predavanje. Bilo je prisutno preko 90 ljudi, od toga 80% članovi JOB, a ostalo prijatelji naše zajednice.

S obzirom na to da je tema bila vezana za bosanske Sefarde, nakon predavanja Nikola Salaćanin je izveo najpoznatije Sefardske pesme, posle čega je posluženo osveženje za prisutne goste.

Ovoliki broj članova JOB koji su bili prisutni na predavanju je jasan pokazatelj da su se ljudi zaželeli kvalitenih događanja u našoj Opštini, i to je ono na čemu ćemo najviše raditi.

U poslednjih godinu dana JOB je žestoko oštećena u skoro svim segmentima, a posebno što se tiče događaja i kulturnih aktivnosti, te je sada pravi trenutak da se krene sa obnavljanjem života u JOB. Ljudima je dosta sukoba i lošeg ambijenta u zajednici i događaji poput ovog su pravi način da krenemo u pozitivnom pravcu.

Takođe i u narednom periodu možete očekivati da će biti još sličnih aktivnosti, jer slike sa ovog predavanja najbolje pokazuju šta žele članovi od svoje Opštine.

REDAKCIJA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *