Priče su priče, a matematika je matematika

Napise i komentare Glasa istine koji,  izgleda, imaju za cilj da se bivši opet nekako vrate na scenu, najpametnije je ignorisati. Ne zato da bi se članovima JOB uskratile prave informacije, već zbog činjenice da su svi napisi sa ovog sajta samo pusta želja autora da se točak istorije vrati za koju godinu. Stoga ovaj tekst nema funkciju otvaranja već zatvorenih poglavlja, već samo da se članovi JOB na jednostavan način, bez kojekakvih smicalica, obaveste o pravom stanju stvari. Ljubaznošću izabranog rukovodstva i zaposlenih u JOB, dobili smo mogućnost uvida u egzaktne podatke, potrebne za pisanje ovog teksta.

I.  Danom upisa u registar crkava i verskih zajednica kod Ministarstva pravde Republike Srbije,  dug JOB prema poveriocima iznosio je oko 500.000 evra. Ovom iznosu treba dodati 25,000.000 dinara (212.000 evra) duga za preživele Holokausta prema Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika. Ovaj dug, koji je napravila prethodna Uprava JOB, rezultat je njihovog delovanja od kraja 2017. do juna 2020.

Da rezimiramo, dug se sastoji (navodimo samo veće iznose), od:

 • neplaćanja grejanja, struje i ostalih komunalija – oko 7,000.000 din;
 • duga prema osiguravajućoj kući Generali – oko 17,000.000 din;
 • duga prema advokatima angažovanim van JOB – 13,600.000 din;
 • potrošenim depozitima korisnika kojima se izdaje prostor – oko 9,000.000 din;
 • kredit od Jokića – 3,000.000 din.

Manje dugove prema dobavljačima hrane, angažovanju preduzeća za obezbeđenje itd, koji se penju na iznos 8-10,000.000 din ili preko 70.000 evra, ovom prilikom nismo navodili ponaosob, jer se svakih nekoliko dana javlja po neki poverilac sa novim zahtevima i dokumentima na bazi kojih potražuje izvesna sredstva. Važno je znati da su manje-više sva dugovanja bila u fazi pokrenutih ili najavljenih tužbi prema JOB za vršenje prinudne naplate.

Samo ovih nekoliko stavki iz prethodnog stava su oko 485.000 evra, bez duga za preživele Holokausta od 25,000.000 din tj. oko 212.000 evra.  Za dug za plaćanje preživelima Holokausta je Odbor za nadzor, na bazi izveštaja revizorske kuće, najavio prinudnu naplatu od JOB. Visina duga JOB za period funkcionisanja smenjene Uprave, oko tri godine, ustanovljen je uvidom Revizora u dokumentaciju JOB u vreme funkcionisanja smenjene Uprave.

Dakle priče su priče, a matematika je matematika. Šta je do sada (opet samo glavne akcije), nova Uprava JOB uradila za samo šest meseci rada:

 • Dug prema Osiguranju Generali je u pregovorima umanjen za 10%, a ostatak je reprogramiran na 24 meseca.
 • Dvogodišnji dug prema Elektranama i Elektrodistribuciji za koje je pokrenuta tužba i blokiran račun JOB, isplaćen je.
 • Sa advokatima je postignut sporazum o plaćanju u ratama postojećeg duga i time izbegnuta tužba i blokada JOB.
 • Sa SJOS u dogovoru kompenzovan je dug od 25,000.000 din. i izbegnute sankcije prema JOB od strane Odbora za nadzor sprovođenja Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, a po preporuci Revizora. U narednom periodu, sa SJOS dogovoren je dalji rad na analizi i sravnjenju ostalih obostranih dugovanja i potraživanja.

II.  Sa GP Gredom, Valjevo, postignut je dogovor da se trenutno obustavi tužba protiv JOB na bazi Predugovora koji je potpisala smenjena Uparava JOB i da se, ukoliko Veće JOB, a zatim i članstvo, prihvate da se izvrši plaćanje JOB-u 330.000 evra plus 20.000 evra, ukoliko se procedura završi do kraja 2020. godine, kako bi GP Greda mogla da započne radove. U slučaju da JOB prihvati predlog Grede, Greda odustaje od tužbenog zahteva i zahteva za naplatu penala izazvanih radi do sada izgubljene dobiti.

Neznalački predlozi „stručnjaka“ sa Glasa istine da se umesto realizacije opcije koju nudi GP Greda da isplati sumu u celosti ide na prihvatanje druge opcije da se dobije 125 kvadrata koji bi se izdavali za 1.500 evra mesečno, plod je totalnog neznanja koji se javljaju sa Glasa istine.

Pre svega, 1.500 evra treba umanjiti za 20% koliko se mora izdvojiti za žrtve Holokausta. ČAK I AKO BI SA IZDAVANJEM SVE IŠLO KAKO MISLIOCI SA GLASA ISTINE PRETPOSTAVLJAJU, SUMU OD 350.000 EVRA BISMO DOSTIGLI ZA 23-24 GODINE! Takođe bismo u tom slučaju kreditirali, beskamatno, Gredu oko 2 godine što nam ne ide u korist.

Sada je potpuno jasno zašto treba da se opredelimo za predlog Veća i zašto treba da se odlučimo i prihvatimo predlog da nam se dogovorena suma, ukoliko se i članstvo saglasi, isplati odmah. Ipak, glavni razlog što treba da prihvatimo predlog Veča JOB jeste da bismo u tom slučaju rešili najveći deo preostalih dugovanja i da bismo mogli ponovo da pokrenemo razgovore sa Generalijem, ili nekom drugom osiguravajućom kućom, o dopunskom zdravstvenom osiguranju članstva kroz dugotrajno održivi ugovor. Novac za potrebe omladine, dečijeg klubića, davanje stipendija i slično bio bi u tom slučaju raspoloživ, kao i za mnoge druge potrebe članstava JOB.

Smenjeno rukovodstvo je u regularnim vremenima uspelo da JOB dovede na ivicu bankrota. To je bar jasno i o tome ne treba raspravljati. Uspelo je da se konfrontira sa SJOS, pa čak da pokuša da preuzme Savez kako bi se domoglo najvećeg dela novca, a na bazi priča da JOB čini 70% Zajednice u Srbiji. S druge strane, nova Uprava JOB, i to u vreme pandemije i otežanog komuniciranja sa izvorima prihoda, uspela je za samo šest meseci da značajno smanji dugove JOB, da reprogramira deo dugova i da predloži aranžman koji bi omogućio, ili će omogućiti ako ga izglasamo, da JOB stane na noge.

Na naš zahtev dobili smo od službi JOB sve dokumente potrebne za pisanje ovog teksta bez ikakvih ograničenja, uz informaciju da svaki član JOB uz, naravno, poštovanje pravila koje nameće vreme pandemije, može da dođe do svih informacija poput nas.

Posle svega treba konstatovati da smenjena Uprava, sem “nestanka” značajnih sredstava, o čemu uskoro po našim saznanjima sleduje zakonska krivična procedura, i da je htela nije mogla da vodi JOB na ekonomski racionalan način. Nije samo pitanje želje već i pitanje znanja koje evidentno nisu imali, a po pisanju Glasa istine ni danas ga nemaju. Ako ni po čemu drugom to se da videti po dokumentaciji koja je za njima ostala, a koja ih tereti i kompromituje i kao kolektivno telo ali i kao pojedince.

REDAKCIJA

3 thoughts on “Priče su priče, a matematika je matematika

 1. David Kvartler says:

  Grupica smenjene uprave nam šalje emailove pod imenom “Glas istine“. Šta oni žele da postignu? Samo jednu jedinu stvar, da ometu izjašnjavanje poštenih članova JOB. Nadaju se da će naterati Opštinu da bankrotira ne bi li se ponovo dokopali mogučnosti plačkanja imovine.
  Pišu da je nepovoljno trenutno otuđiti deo imovine. A šta je bio oglas za lokaciju Studentski Trg 11, ili za lokaciju Južni Bulevar? To je bilo otuđivanje imovine bez saglasnost članova JOB i u tom slučaju ko bi profitirao? Ako su bili tako uspešni, kako su uspeli da naprave toliki dug Opštine? Zašto nisu plaćani računi za električnu energiju, za infostan (a koji su naplaćivali od korisnika članova zajednice) zašto nije plaćena rata osiguranja, zašto…..
  Članovi sve to vide iznaju i doći će 27.12.2020. u velikom broju kao što su i prisustvovali na Vanrednoj Skupštini u Ziri

 2. Spasimo JOB! says:

  Ne razumem zašto ljudi čitaju te gluposti i gadosti Glasa istine. Važno je da sada dođemo i izjasnimo se za spasavanje Opštine. Naravno da ubuduće treba dobro otvoriti oči kada se bira rukovodstvo i dobro ih kontrolisati.

 3. Spasimo JOB! says:

  Da li će imati obraz da zatraže zdravstveno osiguranje oni koji ne dođu u nedelju da daju svoj doprinos izlasku iz finansijske krize?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *