SAOPŠTENJE IZABRANE PRIVREMENE UPRAVE (IPU), 15.01.2019

Poštovani članovi Jevrejske opštine Beograd,

     Na Vanrednoj skupštini JOB 02.12.2018 izabrali ste pet članova JOB i ukazali im poverenje i svoju uverenost da će zaustaviti nepočinstva i štetu koju je dotadašnja uprava JOB, izabrana oktobra 2017, učinila.

I pored najboljih namera, dobre volje i truda, Izabrana privremena uprava ne uspeva da obavi poslove koji su joj stavljeni u zadatak. Primopredaja dužnosti nije obavljena jer je smenjena uprava to odbila; registracija nove izabrane uprave kod vlasti Srbije nije obavljena jer je Ministarstvo pravde (gde se registracija oduvek, u skladu sa zakonima i ustavom Srbije, obavljala na zahtev Saveza jevrejskih opština Srbije) to još uvek nije učinilo; samim tim nismo mogli da sredimo poremećene odnose sa Savezom i drugim jevrejskim opštinama u Srbiji; rasvetljavanje finansijskih poteza dosadašnje uprave, kao i postupanje sa novcem i nekretninama koje je država Srbija vratila jevrejskoj zajednici, nije moglo da se obavi jer IPU nema nikakvog uvida u dokumenta; pripreme za sledeću izbornu skupštinu JOB ne mogu da se obave jer IPU nema ažurirane spiskove članova, nema pristupa prostorijama JOB i njenoj logistici, a takođe nema uvida u dosadašnje, sadašnje i planirane poteze smenjene uprave.

Ono što jedino u međuvremenu traje je uzajamno nagrđivanje i svađa, dok je kulturni, obrazovni i verski rad potpuno zamro, a odnosi sa drugim jevrejskim organizacijama u Srbiji se i dalje kvare. Ustanovili smo da Ambasada Izraela, ali i neke međunarodne jevrejske organizacije – koje tvrde da im je politika da se ne mešaju u lokalne sporove – drže stranu smenjenoj upravi. O razlozima možemo samo da nagađamo. Moguće je da su materijalni interesi nadvladali nad jevrejskom etikom.

Ono što svojim biračima Izabrana privremena uprava može da obeća jeste da će i dalje nastojati da sebi omogući situaciju u kojoj će moći da izvrši zadatke koje ste joj vi postavili svojim glasanjem.

Još uvek imamo nadu da će Ministarstvo pravde izvršiti svoju dužnost, nepristrasno postupiti po podnetom Zahtevu i upisati u Registar crkava i verskih zajednica Dubravka Vaića kao lice ovlašćeno da predstavlja JOB. Obavezno je, po članu 29. st. 1. Zakona o opštem upravnom postupku, da „izdaje uverenja i druge isprave (sertifikate, potvrde itd.) o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju u skladu sa zakonom”, na osnovu uredno podnetog zahteva, a ne da donosi odluke ili rešenja nakon meritornog odlučivanja. Ministarstvo pravde ima ovlašćenje da vodi upravni postupak po Zahtevu za upis u Registar, ali samo do granice koju su postavili član 6. stav 3. Zakona o crkvama i verskim zajednicama i član 44. Ustava Srbije koji garantuju verskim zajednicama pravo da samostalno uređuju svoju unutrašnju organizaciju.

      IZABRANA PRIVREMENA UPRAVA

One thought on “SAOPŠTENJE IZABRANE PRIVREMENE UPRAVE (IPU), 15.01.2019

  1. Spartak says:

    Mene sada samo od sadasnje ilegalne JOB uprave interesuje gde su pare!!! Ko koliko dobija i zasto!!! Jos letos mi je receno da su primanja tajna!!! Hocu da znam gde ide clanarina moje porodice.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *