Sazvana je vanredna Skupština JOB za 2.12.2018.

Na osnovu člana 17. stav 2. i stav 5. Statuta Jevrejske opštine Beograd, donetog 7.3.2010. godine i izmenjenog i dopunjenog 26.5.2013. godine, 7.6.2015. godine i 4.3.2018. godine,

SAZIVAMO

VANREDNU SKUPŠTINU JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD ZA NEDELJU. 2. DECEMBRA 2018. GODINE SA POČETKOM U 12 SATI. Skupština će se održati u velikoj sali u prizemlju JOB, Kralja Petra br. 71/a.

Za Vanrednu skupštinu predlažemo sledeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Izbor 3 člana radnog predsedništva, 3 člana verifikacione komisije, 2 zapisničara i 2 overivača zapisnika;
  3. Opoziv organa JOB: predsednika, Veća i Nadzornog odbora:
  4. Izbor Privremene uprave JOB;
  5. Razno

Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Skupštine Jevrejske opštine Beograd, administrativno-tehničke poslove obaviće Kancelarija JOB, i to:

  • obezbeđivanje sale;
  • angažovanje službenog obezbeđenja JOB;
  • organizovanje glasanja isključivo za članove JOB, prema spisku članstva, što će biti obezbeđeno asistencijom službenog obezbeđenja JOB i sedam članova JOB sa spiska podnosilaca Zahteva, čija će imena biti dostavljena Sekretarijatu JOB najkasnije tri dana pre dana održavanja Vanredne skupštine.

Na osnovu člana 4. Poslovnika o radu Skupštine Jevrejske opštine Beograd, poziv za Vanrednu skupštinu dostaviće Kancelarija JOB članovima JOB najmanje 15 dana pre održavanja Vanredne skupštine elektronskom poštom, a članovima koji nemaju elektronsku poštu redovnom poštom i/ili telefonski.

Obrazloženje

Na osnovu člana 17. stav 2. Statuta Jevrejske opštine Beograd, 77 dugogodišnjih članova Jevrejske opštine Beograd, dana 3.10.2018. godine, podnelo je Veću Jevrejske opštine Beograd Zahtev za sazivanje Vanredne skupštine radi utvrđivanja odgovornosti i opoziva organa upravljanja JOB. Zahtev je dostavljen uredno, sa potpisima, imenima i ličnim podacima, a podržalo ga je još 70-tak članova JOB, čiji su potpisi takođe predočeni Veću, dakle radi se o zahtevu velikog broja dugogodišnjih, aktivnih članova Jevrejske opštine Beograd.

Član 17. stav 2. Statuta JOB nalaže Veću JOB da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za sazivanje Vanredne skupštine sazove traženu Vanrednu skupštinu, a ukoliko to ne učini Vanrednu skupštinu će sazvati podnosioci zahteva.

Novoosnovana informativna služba JOB je dopisom elektronskom poštom, dana 1.11.2018. godine obavestila članstvo da je Veće JOB razmotrilo Zahtev 77 članova JOB za sazivanje Vanredne skupštine, ali da je prihvatilo Zahtev grupe od 75 članova JOB, koji je podnet 29.10.2018, u kome se traži da se: “3. marta 2019. godine održi Vanredna izborna skupština na kojoj će se u nastalim i aktuelnim uslovima, birati slobodno, demokratski novo rukovodstvo Jevrejske opštine Beograd”.

Svoju obavezu iz člana 17. stav 2. Statuta JOB da sazove Vanrednu skupštinu na zahteva 77 članova, radi utvrdjivanja odgovornosti i opoziva organa upravljanja JOB, Veće je prenebreglo i nije sazvalo Vanrednu skupštinu, očigledno u nameri da izbegne raspravu o odgovornosti za propuste koji su uočeni u njihovom radu. U toj situaciji, primenom odredbe člana 17. stav 2. Statuta JOB, Vanrednu skupštinu sazvaju podnosioci zahteva, pa je Vanredna skupština sazvana za 2.12.2018. godine. Kancelarija JOB je dužna da obavi sve administrativno-tehničke poslove u vezi sa održavanjem Vanredne skupštine.

Odluku o sazivanju Vanredne skupštine JOB dostaviti:

-Kancelariji JOB radi obaveštanja članstva o održavanju Vanredne skupštine

Beograd, 5.11.2018. godine

                                                                    Podnosioci zahteva za sazivanje Vanredne skupštine

                                                                                                                       prema spisku dostavljenom uz zahtev

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *