SERIJAL „ŠTA NAM RADE“ – Četvrta epizoda

Šta su se spremali da nam skuvaju

U raspravama o svemu i svačemu u poslednje dve godine, mnogi članovi JOB, ali i drugi članovi naše Zajednice, iznosili su svoja mišljenja ili komentarisali tuđa. Često su se te umotvorine i kritike bavile analiziranjem šta je mislio ovaj ili ova povodom ovoga ili onoga. Bar da su se ta pisanija bavila pretežno pitanjem šta je ko uradio. Ne, uvek je bila težnja da se nekom natovari da smera nešto nečasno, pa da bude kritikovan za ono šta je mislio, a ne šta je uradio. Najčešće je trebalo da te isprazne optužbe samo ubede članstvo da je neko loš, ili da je onaj drugi još lošiji. Nedovoljno smo se bavili istinitim događajima koje smo mogli da potkrepimo nekim dokumentom ili pisanim tragom. Moramo konstatovati da je rukovodstvo koje smo opozvali i smenili značajno prednjačilo u fabrikovanju imaginacija bez osnova. Treba reći da se ponekad dešavalo da i sa druge strane sevne neka neproverena informacija, nekritički komentar. I pored toga što je disproporcija očita, treba biti korektan.

Glas Razuma je pokušao i, očito, uglavnom uspeo da istinito obaveštava svoje čitaoce na bazi dokumenata – pisanih tragova, finansijskih papira, ugovora do kojih smo došli. Komentarisali smo događaje, javne izjave i dokumente. To je razlog što Glasu Razuma veruje većina članova JOB, ali i naši članovi Zajednice van JOB.

Osnovno pitanje koje je svako od naših članova postavljao sebi i drugima jeste: šta su sve lica koja su vodila JOB do Vanredne skupštine planirala da urade sa našom zajednicom. Namerno ne navodimo da su svi bili članovi JOB jer ih je bilo i iz drugih Jevrejskih opština ali i van Jevrejske zajednice Srbije.

Jedan dopis do koga smo došli, a potiče iz dokumentacije prethodne Uprave, umnogome nam omogućava da bolje sagledamo njihove namere. Dozvolite nam da ovaj dopis navedemo i da ga prokomentarišemo. Naglašavamo da se ne radi o komentaru nečega što smo videli u „staklenoj kugli“ već o internoj promociji „Budućih projekata“.

Navedeni dokument: Budući projekti, čijom realizacijom se uvodi nova organizacija JOB, a sve u cilju obezbeđivanja potrebe članstva u skladu sa starosnom strukturom je preuzet sa sajta Glas Razuma: http://job-glasrazuma2018.rs/, iz teksta LUPA – 4.

Dozvolite nam nekoliko komentara na navedeni tekst

  • Jevrejski edukativni centar

Ovo bi trebalo da se odnosi na temu koju smo već elaborirali. Pregovori sa Indusima. Kada smo objavili i dokumentovali da se pregovara (D. Medić i N. Papić) o zajedničkom ulaganju sa „partnerom“ (Mr. Prakash iz Delhija, Indija, SERIJAL „ŠTA NAM RADE“ „Projekat sinagoga“ – Druga epizoda), možda namera i nije bila potpuno jasna. Iz navedene prezentacije namera prethodnog rukovodstva i Uprave sinagoge, dobijamo jasniju sliku o ovom “projektu”. Navod o specijalizovanim studijama judaizma, škole hebrejskog za Jevreje i nejevreje, očito je samo udica za naivne. Stanovnici Srbije će pohrliti da studiraju judaizam i hebrejski jezik. Jasno je da se radi o novom projektu nalik Megatrendu, a koji treba da bude poseban profitni centar, čitaj zarađuje za sebe a ne za JOB, a JOB i Zajednica generalno trebaju da obezbede deo novaca, lokaciju i naravno akreditaciju. Dalje bi sve trebalo da ide kao po loju za poznate nam aktere:

Danilo Medić, Nela Papić, Sofija Levi Francuski, Avram Israel, Jakov Alba…

  • JCB Kompleks Palace, hotel sa košer kuhinjom i svim ostalim funkcijama  hotela.

Po dobroj praksi hotel bi funkcionisao kao poseban profitni centar, zarađivao bi novac za “Štab za privatizaciju dobara JOB”, a za članove JOB – ništa. Opet na račun JOB, za privatne džepove. Ideja je vrlo jasna; ali su računi bez krčmara.

  •   JCB Asset Management

Ovo privredno društvo bi po zamisli “Štaba” trebalo da investira tuđi novac u razne projekte i da ima ogranke za različite komercijalne delatnosti. Jasno je, tvrdnja o novcu koji bi od toga imao JOB samo je bajka. Naglašeno je u svim dokumentima koji su sada vidljivi da je plan da od ulaznica za sinagogu i groblje do hotela i visoko-školske ustanove, sve je prihod  posebnih profitnih centara tj. prihod JCB Asset Managementa i ogranaka, a ne JOB.

Dragi članovi JOB i ostali čitaoci Glasa Razuma, čitajte nas – mi smo pročitali njih.

REDAKCIJA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *