SERIJAL „ŠTA NAM RADE“ „Projekat sinagoga“ – Druga epizoda

„Projekat sinagoga“ – Druga epizoda

Pretpostavljamo da su naši čitaoci, pre svega članovi JOB i našeZajednice u Srbiji, ali i ostali naši sugrađani, pročitali prvu epizodu novog serijala. U prvoj epizodi je obrađen neuspeli  pokušaj smenjenog Veća JOB da od dela sinagoge formira svratište, 10 apartmana i trpezariju u prostoru košer kuhinje. Naizgled izdvojena epizoda u delovanju tadašnjeg Veća koju su članovi JOB sprečili svojim jasnim protivljenjem.

Naprotiv, ovu možda već zaboravljenu svinjariju ne bi trebalo posmatrati izdvojeno od svih kasnijih akcija bivšeg rukovodstva koje bude sumnju da se radi o sveobuhvatnom pokušaju uzurpiranja resursa JOB, pre svega u domenu raspolaganja pravima na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.

Podsetimo se akcija bivšeg rukovodstva JOB i događaja koji su obeležili poslednjih osamnaest meseci. Podsetimo se koji su događaji inicirani od strane smanjenog rukovodstva, pre svega nekoliko glavnih aktera, koji moraju da budu analizirani.

Bivše rukovodstvo je zabranilo našem rabinu, rabinu Srbije Isaku Asielu, da drži versku službu u našoj sinagogi, i angažovalo je Stevana Lanjija iz Subotice da preuzme tu funkciju i pored činjenice da Lanji nema za to formalne kvalifikacije. Isaku Asielu je nagovešteno da će biti izbačen sa porodicom iz stana u kome stanuje i za koji ima ugovor o korišćenju. Osnivanje preduzeća od strane bivše vrhuške JOB, preko koga se vrši upravljanje nekretninama u vlasništvu JOB i postavljanje Avrama Izraela za „upravnika sinagoge“, samo su pojačali podozrenje članstva. Zabranjivanje mnogim članovima zajednice da uđu u prostor sinagoge time što su promenjene brave na svim vratima našeg hrama – sve to do sada nije viđeno u našoj Opštini. Dodajmo tome i prisustvovanje službi u hramu Miše Vacića i Miroljuba Petrovića, koji nisu članovi naše zajednice, u vreme kada su tu bili i članovi bivšeg rukovodstva! Da se razumemo, niko nema ništa protiv da službi u našoj sinagogi prisustvuju i nejevreji, naprotiv, dobro su nam došli, ali vođa desničara?

Svi napred navedeni događaji uz mnoge druge o kojima u ovoj epizodi serijala neće biti reči, navode na zaključak da se radi o sveobuhvatnom planu za sticanje materijalne dobiti manje grupe iz bivšeg rukovodstva, uz pomoć lica van Zajednice, koja su u mogućnosti da opstruiraju  upisivanje novog rukovodstva u Registar crkava i verskih zajednica.

Napokon, pribavljeni su dokumenti koji nedvosmisleno otkrivaju tešku zloupotrebu od strane bivših vodećih ljudi u JOB, sa tendencijom prisvajanja dela imovine JOB, koji direktno optužuju aktere ove afere.

E –mail koji nam očigledno pokazuje da su pregovori oko pljačke JOB već u toku

Iz gornjeg originalnog e-maila, preuzetog sa interneta, jasno je da su tokom januara 2019. već krenuli pregovori za ustupanje prava izgradnje na parceli u delimičnom vlasništvu JOB izvesnom „partneru“, Mr. Prakash-u iz Delhija, Indija.

Zaključak je jasan i nedvosmislen.

Članovi bivšeg rukovodstva Danilo Medić i Nela Papić pregovaraju sa potencijalnim investitorom o ustupanju parcele koja je delimično namenjena izgradnji za religiozne sadržaje JOB. Doduše, iz teksta se vidi da i Mr. Prakash planira izgradnju škole ili fakulteta, ali sigurno ne za potrebe Jevreja. S obzirom na versko opredeljenje Danila Medića, moguće je da se radi o nekom budističkom verskom objektu, ali ne treba nagađati. Dokument je vrlo jasan. Akteri su se precizno oglasili. 

Kad se radi o težnji da se lokacija namenjena izgradnji verskog objekta „skloni“ iz domena sinagoge i JOB, nezamislivo je da „upravnik“ sinagoge Avram Izrael nema ništa sa tim i nije obavešten, kao i da je Sofija Levi Francuski po strani, mada u ovim „projektima i business planovima“ Sonja ima značajna iskustva; stari članovi JOB se dobro sećaju tih iskustava.

U prilogu gore navedenog e-maila date su skice i karakteristike lokacije o kojoj se pregovara sa Mr. Prakash-om iz Delhija. Do ovog trenutka nismo u mogućnosti da ustanovimo do kog nivoa su došli pregovori o ustupanju prava izgradnje, i da li je ova lokacija ponuđena još nekom od „partnera“.

Problem lokacije KP 2166, KO Stari Grad, je u toliko akutniji jer se radi o lokaciji koja nije iz fundusa lokacija koje se vraćaju po Zakonu o restituciji imovine Jevreja ubijenih tokom Holokausta, već se radi o lokacijama od pre donošenja Zakona, pa se ne može računati na kontrolu i zaštitu od strane Odbora za nadzor Republike Srbije koji vodi računa o primeni pomenutog zakona. Ovde se misli na dopis direktora Agencije za restituciju Republike Srbije gosp. Strahinje Sekulića kojim obaveštava gradonačelnika Beograda prof. dr Zorana Radojčića ukazujući na pokušaj rukovodstva JOB da protivzakonito komercijalizuje dobra vraćena  restitucijom po slovu Zakona, ali koja imaju žive naslednike. U pomenutom dopisu on misli na smenjeno rukovodstvo JOB.

Slede prilozi uz e-mail od 18. januara 2019 – N. Papić/D. Medić – koji su dostavljeni Mr. Prakash-u iz Delhija, Indija, uz napomenu da će biti prevedeni na engleski uz business plan.

Znajući profil glavnih aktera ove prevare, nije verovatno da je Veće JOB upoznato sa akcijom za zloupotrebu u svrhu sticanja dobiti, a u zapisnicima sa Veća o ovome nema informacija.

U sledećoj epizodi serijala, i to onog dela koji se odnosi na mahinacije oko sinagoge, analiziraćemo šta znači BUSINESS PLAN pomenut u navedenom e-mailu, u odnosu na „duševni bol“ nanet smenjenim čelnicima bivšeg rukovodstva, naspram projektovane materijalne koristi pojedinaca, o potrebi pokretanja hitnih zakonskih mera protiv aktera, o upoznavanju Ministarstva pravde šta i kako nepriznavanje odluka skupštine JOB donosi, tj. odnosi članovima JOB i još po nešto važno.

Dragi članovi JOB i ostali čitaoci Glasa razuma, čitajte nas – mi smo pročitali njih.

PRILOZI poslati uz e-mail od 18. januara 2019.

Prilog 1

Prilog 2

(dokument o lokaciji uz e-mail iz Priloga, tlocrt Katastarske parcele – KP2166 koja je predmet ponude i pregovora D. Medića i N. Papić sa indijskim investitorom)

Prilog 3

(dokument o lokaciji uz e-mail iz Priloga, karakteristika parcele i namena KP 2166; površina parcele 1854 m² = 18,54 Ara, planirana namena – za verske objekte i komplekse

Prilog 4
(dokument o lokaciji uz e-mail iz Priloga 3, nosioci prava na
KP 2166 KO Stari grad, površina parcele 1854 m²
  su JOB i  Petrović Vojin)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *