SLOVO ZAKONA

SLOVO ZAKONA O ZAHTEVU ZA UPIS U REGISTAR CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA

DUBRAVKA VAIĆA KAO LICA OVLAŠĆENOG DA PREDSTAVLJA JOB

 

Kao ovlašćeni predstavnik jevrejske zajednice Srbije, Savez je 3.12.2018. godine podneo Ministarstvu pravde uredan Zahtev za promenu lica ovlašćenog da predstavlja Jevrejsku opštinu Beograd.

 

Zašto Savez?

Zbog toga što po članu 6. Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Registra crkava i verskih zajednica “Pod imenom Jevrejska zajednica u Srbiji u Registar se upisuje Savez jevrejskih opština Srbije sa organizacionim jedinicama koje Savez prijavi”. Savez je u Registru upisan imenom Jevrejska zajednica u Srbiji i ovlašćeni je predstavnik jevrejske zajednice u Srbiji.

ZNAČI: JEVREJSKA VERSKA ZAJEDNICA U SRBIJI = SAVEZ

Da je samo Savez nadležan i dužan da prijavljuje promene u Registar vidi se i iz člana 21. st. 3. Zakona o crkvama i verskim zajednicama koji kaže: „o promeni podataka koji se unose u Registar crkava, verska zajednica ili verska organizacija dužna je da obavesti Ministarstvo u roku od 30 dana od njihovog nastupanja”. Neizvršavanjem te dužnosti verska zajednica bi prekršila Zakon.

 

Šta radi Ministarsvo po Zahtevu?

Po članu 29. st. 1. Zakona o opštem upravnom postupku, o zahtevu za upis u Registar Ministarstvo pravde ne donosi odluke ili rešenja nakon meritornog odlučivanja, već „izdaje uverenja i druge isprave (sertifikate, potvrde itd.) o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju u skladu sa zakonom” isključivo na osnovu uredno podnetog zahteva.

To znači da Ministarstvo ispituje da li je podnet zahtev uredan i ništa više, da se ne bi povredila prava garantovana  članom 44. Ustava Srbije i  članom 6. stav 3. Zakona o crkvama i verskim zajednicama. Te odredbe garantuju verskim zajednicama pravo da “samostalno uređuju svoju unutrašnju organizaciju“ i “pravo da samostalno uređuju i sprovode svoj poredak i organizaciju i da samostalno obavljaju svoje unutrašnje i javne poslove”.

 

Da li organizacione jedinice mogu same da prijavljuju svoje promene. Odgovor je: NE.

Da je zakonodavac želeo da organizacione jedinice same prijavljuju svoje promene, to bi i propisao. Naprotiv, poštujući Ustavom zagarantovanu slobodu samostalnog uređenja unutrašnje organizacije verske zajednice, zakonodavac je propisao da je ovlašćeni zastupnik verske zajednice obavezan da obavesti Ministarstvo o promenama podataka koji se upisuju u Registar.

 

Šta je Savez dužan da prijavi u Registar? Odgovor je: sve podatke koji se unose u Registar.

Da je zakonodavac želeo da podeli nadležnosti za upis, brisanje ili promenu podataka u Registru, on bi to i učinio. Ali ne, zakonodavac je obavezao ovlašćenog zastupnika verske zajednice da obaveštava Ministarstvo o svim promenama podataka verske zajednice koji se upisuju u Registar, kako za upis, tako i za brisanje i promenu svih podataka u Registru.

 

U kom roku Ministarstvo rešava o Zahtevu?

Na osnovu člana 20. Zakona o crkvama i verskim zajednicama “o zahtevu za upis u Registar Ministarstvo rešava u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahteva i potrebne dokumentacije”.

Rok od 60 dana ističe 1.2.2019. godine.

 

Zaključak je jasan:

SAVEZ JE PODNEO UREDAN ZAHTEV I, NE BRINITE, MINISTARSTVO PRAVDE NEĆE PREKRŠITI SVE OVE ZAKONSKE ODREDBE I ODREDBE USTAVA SRBIJE.

 

 

PRAVNI TIM IZABRANE PRIVREMENE UPRAVE JOB

2 thoughts on “SLOVO ZAKONA

 1. Igor Najfeld says:

  Bas mi se svideo i stil i odmerena sazetost ove poruke Pravnog Tima.
  Jasno mi je da je PT ulozio dosta napora da udje u pravnu sustinu ovog zakona
  i da je pregledno objavi clanstvu.

  Kol ha kavod.

  Igor Najfeld

 2. Dača says:

  Pročitao sam dopis Pravnog Tima koji je objavljen u Galsu Razuma. U vidu komentara rešio sam da vam dostavim moje viđenje krajnje kritične situacije za JOB, Savez i celu Jevrejsku zajednicu u Srbiji. Odlučio sam se za pisanje u vidu komentara jer se nažalost plašim, obzirom da sam čuo ko je sve umešan u ovu rabotu, da bih ja i moja porodica mogli da imamo posledice ako ovo objavim pod svojim imenom.
  Uskraćivanje osnovnih prava članovima Jevrejske Zajednice u Beogradu od strane opozvanog rukovodstva Beogradske Jevrejske Opštine pre i nakon Vanredne Skupštine JOB koja je sazvana uz poštovanje svih tačaka Statuta i uz nedopustive opstrukcije je samo jedan od akata koje je opozvana uprava do sada učinila.
  Pre svega treba se podsetiti da je opozvana uprava JOB u zadnjih desetak meseci načinila veliki broj kardinalnih poteza protiv svih pravila naše Zajednice. Van statutarno formiranje preduzeća za upravljanje nekretninama, promovisanje dodatka za decu, ispostavilo se u promotivne svrhe, koji se ne isplaćuje, osiguranje članova, očito kao vid promocije, pri čemu se uplate rata vrlo neredovno uplaćuju, ne podnošenje izveštaja o trošenju sredstava dobijenih na bazi Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, izbegavanje obaveze donošenja budžeta i izveštaja o trošenju novca JOB. Pri tome se druga plaćanja vrše po posebnim ugovorima koji nisu odobreni od strane veća često i osobama van JOB. Karakteristično je da se plaćanja članovima uprave i preduzeća osnovanog od strane JOB isplaćuje i pored „nestašice“ radi koje se ne isplaćuje dodatak za decu ili rate za osiguranje.
  Sem haosa u JOB, mobinga i plasiranja neistina članovima, predsednik JOB Medić je bez ičijeg odobrenja dao saglasnost u ime SJOS za izmeštanja zgrada logora Topovske šupe kompaniji Delta a da o tome nikoga nije obavestio. Obaveštenje/upozorenje je u SJOS stiglo od Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u kome je Savez upozoren na nezakonit akt predsednika JOB Medića.
  Dugo bi bilo nabrajanje svih „čudnih“ događaja koji se dešavaju u JOB i oko Job sve do poslednjeg događaja kada je Ministarstvo Pravde bez zakonske osnove zaustavilo upis novoizabrane privremene Uprave.
  Sada više nema tajne da za sve nezakonite i protiv statutarne akte u i oko JOB opozvanom rukovodstvu zaštitu daju neki članovi izvršne vlasti. Ne bi se ova agonija u JOB i oko njega ni desila da iza Medića i opozvane uprave ne stoje Gosp. Vesić, Gosp Žika Anđelković Pauk, kompanija Delta i još po neka viđena osoba van JOB i SJOS. Ne ulazeći ovom prilikom u raspravu koji su motivi članova opozvane uprave i strukture koja ih podržava treba konstatovati da ova akcija ima karakter oduzimanja prava Jevrejskoj zajednici da sama odlučuje o svojim pravima koja joj Ustav i Zakoni garantuju. Teško je odrediti da li je inicijativa za ovu prljavu rabotu krenula od opozvane uprave JOB koja nije imala oslonca na članstvo JOB pa je pribegla angažovanju spoljnih pomagača ili su spoljni pomagači pomogli u dovođenju članova opozvane uprave na čelo JOB. Uostalom i Medić se jasno distancirao od Jevreja. To bar sada nije tajna. Čelnici opozvane uprave stalno naglašavaju, a specijalno Medić, da uživaju potpunu podršku vlasti, ambasade Israela i svetskih Jevrejskih organizacija što je često samo neistina. Kako god bilo sem određenih finansiskih motiva sve govori da je cilj rasturiti Jevrejsku zajednicu u Srbiji. Sve ovo pomalo moriše na antisemitizam u novom odelu. Kako drukčije objasniti da kampanju za izbore Medića u martu prema ličnoj izjavi vodi Žika Anđelković-Pauk o kome smo dosta čitali pre desetak godina. Ovo je rekao rabinu Isaku Asielu kad ga je pozvao na razgovor o njegovom, rabinovom, ponašanju u Jevrejskoj zajednici. Naravno Gosp. Pauk nije član JOB a vidljiva veza sa JOB mu je honorar od 1000 Evra koji prima od dolaska Medića na čelo JOB. Druge veze verovatno postoje ali ih za sada ne vidimo. Ugovor sa Paukom naravno nije prošao Veće u to vreme. Da li će možda Gosp. Pauk nakon izbora da bude i funkcioner JOB ili neki nadzornik ….
  Mogu li članovi JOB zaštititi svoja prava? Postoji samo jedan odgovor, mogu i moraju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *