Aca Singer (96)

Aca Singer (96)   U Beogradu je, 26. novembra 2018, preminuo Aca Singer, predsednik Saveza jevrejskih opština Jugoslavije u vremenu 1994-2007. Delovao je u mnogim segmentima rada ovdašnje zajednice: bio je član radnih tela Saveza, osnivač i predsednik Fondacije „Sabitaj Buki Finci“ i istaknuti javni radnik, uvažavan od najviših rukovodilaca Srbije i svetskih jevrejskih organizacija.

Uz poziv na Vanrednu skupštinu Prilog 4

SRAMNO OBRAĆANJE MEDIĆA RABINU SRBIJE, ISAKU ASIELU 5.06.2018.       Prilog  4   —–Original Message—– From: Danilo Medic [mailto:dahliahomegallery@gmail.com] Sent: Tuesday, June 05, 2018 9:00 AM To: asielisak@gmail.com Cc: jakov.alba@gmail.com; nela.papic@jcbas.rs;nelapapic@sezampro.rs; sofijafrancuskilevi@gmail.com;mashamitic@gmail.com;silbiger@mail.com; sekretar@jobeograd.org; zgrinvald@yahoo.com; viktor.jelenic@swpf.net; berahaisidora@gmail.com; izrael@beotel.net; vraca01@gmail.com; nfogel@vektor.net; dobrica.prlincevic@hotmail.com; sandra.malisic@kurir-nfo.rs;olgaknezevic@yahoo.com;spapofiser@gmail.com; brassails@gmail.com; jevzajcg@gmail.com Subject:   Gospodine Asicu, Vase delovanje unutar Jevrejske zajednice i namera da zbog licnih […]

Uz poziv na Vanrednu skupštinu Prilog 2

Klikni na priloge: Prilog 2-1 Prilog 2-2 Prilog 2-3   DOKUMENTI O FINANSIJAMA                                                                                   Prilog 2/4     DUGOVANJE JEVREJSKE OPŠTINA BEOGRAD SAVEZU     DUGOVANJE SAVEZA JEVREJSKOJ OPŠTINI BEOGRAD     2017     2017     Opis RSD   Opis RSD   prenos iz 2016 60,372.59   KIRIJA ZA 12.2017 216,667.00   više plaćeno […]

Poziv na Vanrednu skupštinu JOB 02.12.2018.

VANREDNA SKUPŠTINA JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD ODRŽAĆE SE U NEDELJU, 2. DECEMBRA 2018. GODINE S POČETKOM U 12 SATI.   SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI U VELIKOM HEMIJSKOM AMFITEATRU, NA HEMIJSKOM FAKULTETU (ULAZ B) STUDENTSKI TRG 16   POZIVAMO VAS DA DOĐETE, VAŽNO  JE! PONESITE LIČNU KARTU, JER ĆE SE PRAVO GLASA UTVRĐIVATI PROVEROM U SPISKU ČLANOVA […]

Odgovor Miloja Todorovića na e-mail koji mu je uputio Viktor Beraha

Pismo dostavljeno Todoroviću je distribuirano i članovima JOB preko INFOJOB   Odgovor za V. Berahu: Poštovani gosp. Beraha I svi vi okupljeni oko novca i nekretnina iz restitucije koji takođe koristite iste adrese članova JOB – a na čemu meni zamerate. Svaki profesor srpskog jezika bi vam za ovaj dopis dao keca jer ste promašili […]

NIŠTAVA JE ODLUKA VEĆA OD 13.11.2018 !

Odluka Veća od 13.11.2018. godine o ništavosti  akta o sazivanju Vanredne skupštine JOB za nedelju 2. decembra 2018. godine JE NIŠTAVA JER VEĆE NIJE NADLEŽNO DA TAKVU ODLUKU DONESE. Statut JOB decidirano propisuje da: “ukoliko Veće u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva ne sazove Vanrednu skupštinu, istu sazivaju podnosioci zahteva”. Upravo to se i dogodilo. […]

KAD ŽIVOT POČNE DA PIŠE STATUT

U svom zahtevu za sazivanje Vanredne skupštine, grupa od 77 članova JOB predložila je opoziv predsednika, Veća i Nadzornog odbora, i izbor Privremene uprave (PU). Najveća zamerka ovom predlogu bila je činjenica da u Statutu ne postoji Privremena uprava kao organ JOB. Pogledajmo kako to izgleda u realnom životu: Godina Članovi Privremene uprave Trajanje PU […]

Najnovija vest

  Poštovani članovi JOB, informisani smo da do dana 13. novembra 2018. JOB nije izmirio svoje obaveze prema osiguranju GENERALI. Dug je u ovom trenutku oko 90.000 Evra za protekla tri meseca, a 1. decembra dospeva i naredna rata, tj. dug će iznositi oko 120.000 Evra.      1.a  Za vašu informaciju potpisivanje trogodišnjeg ugovora sa […]