Čast ili obraz

Čast (latinski honor) je apstraktni pojam koji definiše osećaje vrednosti i uvaženosti, koji utiče na društveni položaj, na vrednovanje i samovrednovanje nekog pojedinca. Prema tome, pojedinicima se dodeljuju vrednosti i ugled koji su u skladu sa njihovim delima, definisanim kodeksom časti i moralnim kodeksom zajednice u celini. Očito je, dakle, da se ova vrednost pre svega ogleda u odnosu okruženja prema  pojedincu i njegovim moralnim kapacitetima kojima ga vrednuje društvo. Na žalost, kod osoba koje sagledavaju svoj profil u iskrivljenom ogledalu i prema ličnom kodeksu vrednosti, pojam časti se umnogome razlikuje od kodeksa časti koje društvo, tj. zajednica poštuje i priznaje.

Svaki pojedinac presudno utiče na svoj ugled i čast. Niko sa strane nije u stanju da naruši nekome ugled i čast koliko on sam to može nedostojnim delovanjem u sredini u kojoj bitiše. Ako se pojedina osoba povede samo za ličnim interesima, koji su u suprotnosti sa interesima zajednice, ukoliko se koristi nedoličnim delima spram zajednice ili spram pojedinaca, biće žigosana od strane okruženja i njeno samovrednovanje lične časti biće puka samoprevara.

Ličnu čast i ugled svako mora, pre svega, da čuva sam. Obraz, kako narod  u prenosnom smislu naziva čast, u krajnjoj liniji, nikome ne može da vrati ni sud ni pravosuđe. Ako zajednica proceni i iskaže svoje drastično negativno mišljenje kroz javno vrednovanje pojedine osobe, na primer glasanjem, bilo kakva sudska odluka neće dodeliti ugled i čast toj osobi. Ukoliko za nečasne radnje postoje i pisani dokumenti, samovrednovanje i pozivanje na čast nema nikakvog smisla. Duple fakture za iste periode, nepoštovanje odredbe Statuta da član Veća ne može da ima finansijske transakcije sa JOB, isplate preko blagajne bez pratećih dokumenata…to je posao za druge – ovde je, za sada, reč o časti.

Stoga svaka ličnost mora da bude svesna svoga ugleda u zajednici i da čuva svoj obraz. Obraz se štiti dok se poseduje. Kasnije je vrlo teško. A treba posle imati i pravo da se pogleda ljudima u oči. Kako?   

Prevare i intrige ne traju dugo. Popa i učitelja možeš prevariti, ali celo selo ne!

REDAKCIJA

One thought on “Čast ili obraz

  1. Mica says:

    Davno se nisam „kačio na ovaj sajt“ a bolelo me je što je zanemarena uloga Gđe Francuske Levi. Sada kad vidim dokumente sa njenim potpisima malo mi je lakše. Konačno ste zavirili iza zavese, da ne upotrebljavam engleske nazive, kad eto nje u svoj svojoj veličini i važnosti. Mi koji je znamo od malih nogu osetili smo odmah da tu ima i njenih prstića. Zanemarivanjem njenog lika i dela moglo bi da zamagli i umanji sliku strukture „zlog stroja“ koji pokušava da od JOB napravi interesnu zajednicu za lično zgrtanje para. Dakle sada mi je malo lakše.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *