DA NE BI BILO NEDOUMICA

Radi činjenice da nekim članovima Jevrejske opštine Beograd, a možda i nekim članovima drugih opština u Srbiji, nije jasno kakve su se mahinacije događale u “gazdovanju nekretninama” vraćenim JOB na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika (ali i nekretnina koje su se i pre ovog zakona nalazile u vlasništvu JOB), redakcija Glasa Razuma odlučila je da na jasan i nedvosmislen način, na bazi relevantnih dokaza, obavesti svoje čitaoce o pravom stanju stvari.

Nadamo se da će nekoliko priloga u narednih tridesetak dana otkriti pravu istinu o pokušajima smenjene uprave JOB da otme neke od građevinskih lokacija koje pripadaju JOB ili preživelim naslednicima ili vlasnicima. Ovim tekstovima želimo da otklonimo dileme koje još uvek ima poneko ko nije dovoljno upućen u materiju, a čita pamflete koje distribuira interesna grupa “lovaca na nekretnine” iz bivše uprave.

POKUŠAJ NEZAKONITOG OTIMANJA ZGRADE PREŽIVELOJ NASLEDNICI NA STUDENTSKOM TRGU U BEOGRADU

2. decembra 2018.      

Vanredna skupština JOB smenila je dotadašnje rukovodstvo JOB, i određenom broju članova zabranila da se od tada, u narednih deset godina, kandiduju i budu birani u organe JOB.        

3. juna 2020.              

Upisan je novi predsednik JOB u Registar crkava i verskih zajednica Srbije, a na osnovu presude Apelacionog suda, koji je potvrdio presudu Višeg suda da su Vanredna skupština iz decembra 2018. i Izborna skupština iz marta 2019. održane u skladu sa zakonom i statutom JOB. U periodu od 2. decembra 2018. do 3. juna 2020, negirajući odluke Vanredne skupštine, a uz pomoć lica iz gradske administracije, upravljanje JOB-om i svim finansijskim i materijalnim resursima Opštine vršilo je smenjeno rukovodstvo.     

27. septembra 2018.   

Marijana Vamoši  podnosi zahtev JOB da joj se kao naslednici majke, pokojne  Julijane Vamoši, vrati imovina  2/4 zgrade na Studentskom Trgu 11 u Beogradu. Zahtev se bazira na Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika.

27. oktobra 2018.      

Istekao je zakonski rok iz člana 21. stav 4. Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, po kome je Jevrejska opština dužna da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, prenese vraćenu nepokretnost preživelom zakonskom nasledniku.

5. novembra 2018.     

Marijana Vamoši je rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu 3P2-320/18 utvrđena kao jedina naslednica svoje majke Julijane Vamoši.

3. juna 2019.              

Smenjena uprava JOB oglašava poziv za zajedničku izgradnju objekta na toj lokaciji iz prethodnog stava, iako je upozorena da zakonska naslednica Marijana Vamoši potražuje nepokretnost na koju ima zakonsko pravo.

4. juna 2019.              

Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, obaveštava gradonačelnika Beograda prof. dr Zorana Radojičića o nepravilnostima povodom Javnog poziva i Oglasa za prikupljanje ponuda koje je Jevrejska opština Beograd raspisala za zajedničku izgradnju stambeno-poslovnog objekta na adresama Južni bulevar 180 i Studentski trg br. 11. Naveo je sledeće: “Smatramo da takvim svojim postupanjem Jevrejska opština Beograd ne samo da krši Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtava Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, već i na nezakonit način pokušava da raspolaže sa javnom svojinom Grada Beograda, stvarajući stanje pravne nesigurnosti kako za eventualne naslednike predmetne imovine, tako i za potencijalne investitore.”

4. novembra 2019.     

Radi zaštite svojih naslednih prava, usled odbijanja JOB da prihvati svoju zakonsku obavezu,  Marijana Vamoši traži sudsku zaštitu, te presudom Višeg suda u Beogradu 4 P 27/10  Marijana Vamoši se potvrđuje  kao suvlasnik 2/4 idealna dela na četiri poslovna prostora zgrade u ulici Studentski trg 11. Ostale 2/4 su u vlasništvu Grada Beograda.

Naš komentar

Svi dokumenti u koje smo imali uvid jasno definišu pokušaj smenjenog rukovodstva da prisvoje parvo raspolaganja nekretninom na Studentskom trgu u Beogradu. Radi toga pokušali su da dokažu da naslednica nije živa i pored jasnih dokumenata izdatih od javnih organa Francuske. Takođe, sudske presude u korist Marijane Vamoši koje osporavaju, pravdaju pristrasnošću sudova, a presude su, međutim, vrlo jasne i obavezujuće.

Ne treba biti mnogo mudar pa zaključiti da je Danilo Medić, sa nekoliko članova bivše uprave JOB, dao obećanja i preuzeo neke obaveze prema nepoznatom nam investitoru. To su poznate situacije ali i reperkusije. Ideja je očito bila da se krene sa građevinskim radovima pa da se vlasnica Marijana Vamoši dovede u situaciju, kad radovi poodmaknu, da prihvati “daj šta daš”. Srećom pljačka nije uspela, a za vlasnicu je prednost što živi daleko s obzirom na insistiranje Medića i družine da nije živa.

Eseji i dopisi članstvu preko interneta nisu želje za dobrobit JOB. Jer da je to u pitanju, ne bi sadašnja Uprava nasledila manjak i obaveze od preko pola miliona evra.  Jasno je da se radi o neutoljenoj gramzivosti prema dobrima naših u Holokaustu pobijenih predaka. Ovakav slučaj nasrtaja na imovinu Jevreja nije se, sigurni smo, desio od kraja Drugog svetskog rata i moramo ga sa gnušanjem žigosati. Opaske da neko drugi želi da se okoristi imovinom koja se vraća zajednici, samo je rezultat sakatih mozgova koji na drugi način ne mogu da funkcionišu. Biti korektan je nepojmljivo za ljude koji su se drznuli da stiču imetak na žrtvama pogroma nad Jevrejima.

Jadikovke o jedinstvu i pravima svih članova zajednice, ponekad i sa najboljom namerom, moraju da uzmu u obzir da određena grupa članova, bilo koliko da je mala, ne može i ne sme da dođe u situaciju da urušava ugled Jevreja u Srbiji i Jevreja uopšte. Za njih vrata moraju da budu zatvorena. Oko toga neće i ne može da bude pogodbe.

REDAKCIJA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *