3 thoughts on “Dokumenti uz Topovske šupe i planirana izgradnja TC

  1. Branka Pavlović says:

    To je primer kako jedna nepromišljena greška može da proizvede nepopravljivu. Glasali smo za nepoznatog čoveka, jedinog kandidata na izborima i sada se moglo desiti da se njegovom saglasnošću uništi mesto stradanja. Od sada „pamet u glavu“ kada biramo ljude kojima poveravamo zajednicu. Samo neko proveren, za koga smo sigurni da zna šta je Jevrejstvo i dokazano poštuje jevrejsku tradiciju i veru sme da bude u organima uprave JOB. I pri tome, naravno, da mu nije koristoljublje osnovni motiv. O tome smo uvek i vodili računa, ali ovog puta nas trentak nepažnje i neopreznosti košta mnogo bruke i sramote koja je stigla i do medija. Pa čak smo došli u situaciju da državni organ mora da nas štiti od naših rukovodilaca. Hvala Zavodu za zaštitu spomenika kulture što je reagovao na vreme i nije dozvolio da se unište Topovske šupe.

  2. Branka Pavlović says:

    Tako je bilo uvek do sada, to se podrazumevalo! Sada su druga vremena i moramo menjati Statut i precizirati ko može biti član opštine. Halaha je neumoljiva i ne čini se usluga nikome ko nema kome se „gleda kroz prste“. Član JOB koji na to nema pravo neće moći da se useli u Izrael, niti može da bude učesnik mnogih jevrejskih programa i sardžaja, kao što su Taglit i sl. U slučaju neizbežnih odbijanja učestvovanja u programima doživeće razočaranje, osećaće se diskriminisano, da ne govorim o još jačim negativnim emocijama. Zbog toga je važno da se zna tačno ko na šta ima pravo a ko nema.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *