PRAVILA

Uvek nas kroz život prate neka pravila. Podrazumeva se. Bez pravila bismo bili divlja horda. Države i njihovi žitelji se ponašaju po zakonima koji u tim državama važe. Sve religije poštuju svoje zakone i po njima se vladaju. I tako sve strukture bitišu na bazi pravila koja su definisale i kojima uređuju svoje unutrašnje odnose. Jevrejska opština Beograd ima svoja pravila koja definišu način ponašanja njenih članova. Ta pravila su Statut JOB i pravilnici.

U poslednjih nekoliko godina dešavala su se turbulentna kretanja u JOB. Nažalost, svi smo imali mogućnost da vidimo dokumenta, koja govore o nekorektnom trošenju novca JOB, sa imenima i prezimenima članova koji su, protivno važećim pravilima, Statutu i moralnim normama, vodili JOB i trošili opštinska sredstva. Većina članstva se uverila u učinjene greške i sankcionisala takvo ponašanje smenjivanjem tadašnje uprave. Naravno, neki od članova tadašnje uprave i danas se upinju da objasne da su smenjeni na „pravdi Boga“, da je ogroman dug koji su ostavili u JOB rezultat tuđih grešaka ali to je, danas, van teme.

Nova Uprava, znači predsednik, Veće i Nadzorni Odbor su nakon nešto više od godinu dana uspeli najvećim delom da konsoliduju finansije i uvedu finansijsku disciplinu, vrate manje više sve dugove, pokrenu pitanje sravnjenja dugovanja i potraživanja između JOB i SJOS, ustroje funkcionisanje kancelarije i pokrenu ostale funkcije JOB. Najočitija  potvrda dobrog rada sadašnje Uprave JOB je jednoglasno prihvatanje godišnjeg izveštaja o radu na Skupštini JOB od 13.06.2021. Uzgred budi rečeno, prethodna Uprava nikada nije podnela članstvu JOB nikakav izveštaj o radu, ponajmanje finansijski.

Ne manje priznanje radu sadašnjeg predsednika, Veća i NO su brojne izjave na Vanrednoj skupštini od 5. septembra 2021, izrečene od strane brojnih diskutanata i rabina Isaka Asiela, da u poslednjih tridesetak godina JOB nije imao bolju upravu od sadašnje. Finansijsku disciplinu, poštovanje pravila, Statuta i pravilnika, uz potpunu transparentnost u radu, treba naročito pohvaliti. Sada dolazimo do situacije koju ne možemo da razumemo.

Bez navođenja, dokumentovanja i prezentiranja grešaka, zloupotreba ili sličnih razloga, grupa članova JOB na Vanrednoj skupštini predlaže smenjivanje članova Veća i NO na polovini mandata. Bez opoziva, bez obrazloženja, bez navođenja bilo kakvih zamerki. Predsednik smatra da mu je mandat istekao, s pravom ili ne, ali predsednik nije MANDATAR Veća i NO. Za većnike i članove NO smo glasali, birali ih na 4 godine, svakog poimence, i mandat im traje još dve godine. Naravno i pre svega zato što ih niko nije opozvao, jer za to i nije postojao razlog, pošto su svoje obaveze prema JOB vršili primerno i po priznanju diskutanata na samoj Vanrednoj skupštini. Znači, po Statutu JOB niti treba, niti mogu, niti smeju da budu smenjeni. Obrazloženje našeg rabina da je „najbolje da sve biramo zajedno radi jedinstva, mada tako dobro Veće i NO verovatno nećemo izabrati“, protivno je našem Statutu ali i logici.

Zašto je većina zbivanja na Vanrednoj Skupštini 5. septembra bila potpuno nedemokratska, protivna Statutu JOB? Počelo je zabranom mnogim članovima JOB da diskutuju, naročito kad su bili protiv besmislenog smenjivanja organa JOB, a za čudo svi diskutanti su hvalili rad predsednika, Veća i NO, pa sve do proglašenja Veća u tehničkom mandatu ili sličnih van-statutarnih odluka objavljenih bez overe zapisnika odmah nakon Vanredne skupštine. Treba se zapitati da li članovi JOB imaju pravo i treba da upravljaju svojom Opštinom, ili su to opet neki drugi; koji i zašto?

Na svima nama je da sada ustanovimo u čemu se ogleda nejedinstvo u JOB, u Veću ili NO. Koje to odluke radi nejedinstva nisu mogle da budu donete, koje funkcije nije moguće realizovati? Ko unosi nejedinstvo u JOB? Da li su problemi JOB, ako postoje, pitanje JOB ili nekome drugom smeta finansijska konsolideacija i transparentnost u radu?

Poštovani članovi JOB, Glas Razuma, poštujući istinu i transparentnost rada, poziva sve nas da se ozbiljno pozabavimo problemima koji ponovo počinju da klijaju u JOB. Proverimo i obelodanimo ko i zašto krši bazne dokumente na kojima počiva naša zajednica. Svaki problem rasvetlimo do kraja i dokumentujmo. Proverimo zakonitost svih akcija JOB i sa JOB. Ništa ne sme i neće ostati u senci. Koristimo GR kao svoju tribinu kao i do sada. Sve dopise potkrepljujmo dokazima i činjenicama. Držimo se demokratskih tradicija. Komunicirajmo pošteno i civilizovano. JOB nema nikog drugog sem nas i tako se moramo ponašati. Uostalom, i članovi drugih jevrejskih opština u Srbiji očekuju od nas da budemo hrabri i dostojni tradicija našeg naroda.

REDAKCIJA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *