Prenosimo obraćanje predsednika Aleksandra Saše Jinkera članovima Jevrejske opštine Beograd

Poštovani članovi Jevrejske opštine Beograd,

Zaista sam mislio da smo sa nasiljem u JOB bilo koje vrste završili pre više od godinu dana kada je nova uprava JOB zauzela svoje mesto na koje je legalno izabrana.

Međutim, prevario sam se.

Ponovo smo svedoci nasilja kome nema mesta u našoj zajednici ako ona pretenduje da bude kulturna, civilizovana i respektabilna.

Ono što se desilo u nedelju 5.9.21. na Vanrednoj skupštini JOB je sve samo ne kulturno, civilizovano i legalno.

Počelo je sa bezrazložnim menjanjem predloženih kandidata za Radno predsedništvo. Ceneći stavove iznetih na Redovnoj Skupštini, predložena su dva mlađa člana naše zajednice i jedan potpisnik zahteva za Vanrednom Skupštinom. Prvobitni predlog kancelarije je spremno odbijen i postalo je očigledno da potpisnici zahteva nameravaju da sprovedu puč, odnosno da pokušaju da smene organe JOB na nestaturan način. 

Nasilje koje se potom na samoj skupštini dogodilo se ogleda u:

1. odluka Skupštine da se sprovedu izbori za sve organe JOB, bez opoziva legalne uprave JOB, predstavlja pokušaj nasilnog skraćivanja mandata organa JOB jer im po Statutu JOB mandat traje 4 godine. Skupština može samo da ih opozove ali to nije učinila jer je više puta i od samih predlagača odluke naglašeno da je ovo Veće najbolje Veće u poslednjih 30 godina. Članovima Skupštine je predočeno da, po Statutu JOB mandat organa JOB može prestati samo zbog Statutom izričito nabrojanih razloga i to: ostavke, smrti ili opoziva a u slučaju predsednika i zbog ograničenja trajanjem mandata bivšeg predsednika kome je mandat prestao zbog ostavke, smrti ili opoziva. Predočeno je i mišljenje Pravne komisije da Skupština ne može doneti odluku o izboru novih organa JOB dok traju mandati izabranih, odnosno dok neko od njih ne podnese ostavku, premine ili bude opozvan.

U tim okolnostima nasilje je donošenje odluke u suprotnosti sa članovima 18, 23 i 26 Statuta JOB jer nijedan od predlagača ovog predloga nije osporio mišljenje Pravne komisije i važeće članove Statuta JOB. 

2. Nasilje je izvršeno i kršenjem odredbi člana 15 Statuta JOB i člana 3 Poslovnika  o radu skupštine JOB po kojima su raspisivanje izbora, sazivanje i zakazivanje Izborne skupštine u isključivoj nadležnosti Veća JOB.  

3. Predsedavajući Radnog predsedništva je nasilno prekinuo diskusiju o predlogu odluke, uskratio je pravo nekolicini članova JOB da iznesu svoje mišljenje iako su se javili za reč i time prekršio član 21. Poslovnika o radu skupštine JOB koji garantuje pravo svim članovima JOB da iznesu svoje mišljenje, traže objašnjenje i daju predloge. To je pravo nasilje i dovoljan razlog da se glasanje ospori. 

4. Nasilje predstavlja i dostavljanje Kancelariji JOBa navodnih odluka Skupštine (u prilogu) samo dan posle njenog održavanja koje je potpisao Danijel Bogunović, kao predsedavajući Skupštine, pre nego što je potpisan i overen zapisnik sa Skupštine. Samo na osnovu zvaničnog zapisnika se donose legalne odluke. Sve ostalo je neprofesionalizam, diletantizam i nasilje nad legalnošću.

5. Besprizorno nasilje predstavlja proglašavanje „organima u tehničkom mandatu“ legalno izabranih organa JOB kojima i dalje teče mandat. Prenebregnuta je činjenica da je Izveštaj o radu Veća i predsednika usvojen na Redovnoj skupštini sa 101 od ukupno 103 glasa, a izveštaj Nadzornog odbora jednoglasno. Usvajanje godišnjih izveštaja o radu organa je demokratski način provere poverenja članstva. Sve ostalo, pa tako i donete odluke predstavljaju nasilje nad demokratijom u JOB. 

6. Odluka ove Skupštine da Organizacioni odbor priprema i sprovodi izbore je nasilje nad članom 3 Poslovnika o radu Skupštine, koji određuje da administrativno tehničke poslove u vezi Skupštine obavlja Kancelarija JOB. 

7. Nasilje je odluka Skupštine da se obavezuje kancelarija JOBa da u pripremi i sprovođenju izbora sarađuje sa Organizacionim odborom jer po članu 53 Statuta JOB, Kancelarija JOBa nije odgovorna Skupštini, a ni nekom Organizacionom odboru, već Predsedniku JOBa, Veću i Izvršnom odboru.  

Sve ovo, na žalost, podseća na Skupštinu iz marta 2018. godine kada su nasilno smenjena tri člana Nadzornog odbora koji su postavljala pitanja o nestatutarno donetim odlukama i o poslovanju JOB uopšte.

Kome je potrebna ovakva vrsta agresije osim onima koji nemaju argumente i koji bi da nasilno smene organe JOB?

Nasilje nad Statutom i aktima JOB dovodi do još većeg bezakonja!

Ne dozvolimo da nam se nasilje ponovo vrati u zajednicudođite na izbore 10.10.2021. i glasajte. Nemojmo dozvoliti da manjina upravlja većinom. 

Ako dozvolimo da se krši Statut, da li je bolje da ga ukinemo i da vlast u JOB preuzme onaj koji dovede više svojih pristalica i upravlja bez nadzora?

Dragi članovi JOB, SVE ZAVISI OD NAS

S poštovanjem,
Saša Jinker
Predsednik JOB

PRILOG u mailu:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *