„Projekat sinagoga“ – Treća epizoda (drugi deo)

SERIJAL „ŠTA NAM RADE“ – „Projekat sinagoga“ – Treća  epizoda (drugi deo)

Analiza

Sada kad naši čitaoci imaju na raspolaganju dokumenta koja jasno govore o pokušajima mahinacija grupe oko Danila Medića, možemo da zaključimo da su napadi na rabina Isaka Asiela i SJOS, a pre svega Roberta Sabadoša, želja da se skrene pažnja sa činjenica i dokumenata. Stvari su jasne, akteri poznati. Verujemo da nam sada predstoji vraćanje JOB normalnim funcijama. Obavezni smo da prozborimo o ciljevima i akterima problema protiv kojih smo se borili tokom poslednje dve godine.

Od druge polovine 2018. godine, a naročito nakon Vanredne skupštine JOB decembra 2018, na nivou zajednice imali smo dve koncepcije, i u tom trenutku se moglo govoriti o dve frakcije.  Doduše, o dvema frakcijama se moglo govoriti do Vanredne skupštine JOB, a posle toga, demokratskim  izjašnjavanjem JOB, ova teza je prevaziđena, jer se velika većina članstva  izjasnila za smenu dotadašnjeg rukovodstva.

Frakcija, ispravnije grupa, koja je do tada legalno bila nosilac upravljanja Opštinom, promovisala je svoj program orijentisan na komercijalizaciju funkcija JOB, pretvaranje JOB u preduzeće koje bi se, pre svega, bavilo eksploatisanjem boniteta koji su Zakonom o vraćanju imovine čiji su vlasnici nestali tokom Holokausta vraćeni jevrejskoj zajednici. Ova orijentacija jasno je određena osnivanjem preduzeća u JOB koje je trebalo da preuzme, kao što smo naveli, “staranje i komercijalizaciju” navedenim zakonom vraćene imovine, ali i imovine koja je JOB pripadala i pre stupanja na snagu navedenog Zakona. Profesionalizacija mnogih funkcija u JOB i uvođenje plaćanja za rad koji je do tada bio volonterski, uz angažovanje članova JOB i lica van JOB po raznim ugovorima za značajne sume, trebao je da omogući dodatna primanja  pojedincima. Sve je propraćeno promovisanjem “svetle budućnosti zajednice”, koja je navodno do njih bila vrlo tmurna, i bliske saradnje sa bitnim ličnostima iz administracije Beograda i Republike. Ova grupa je pribegla smenjivanju Nadzornog odbora radi primedbe tog tela da se ne radi  transparentno i bez odobrenja institucija JOB. Zbog nekontrolisanog prijema novih članova van standardnih procedura, smenjeni su, ili iz procesa prijema uklonjeni eminentni članovi JOB. Cilj je bio da se sumnjivim povećanjem broja članova stvore uslovi za preuzimanje primata u SJOS. Ipak, glavni motiv grupe koja je izazvala značajne probleme Jevrejskoj opštini Beograd jeste želja da se ostvari lična korist na teret JOB.


Da se ne zaboravi, glavni akteri propale politike privatizacije JOB:

Danilo Medić, Nela Papić, Sofija Levi Francuski, Avram Israel, Jakov Alba

S druge strane, većina članstva JOB je svojim saznanjima definisala stav da JOB mora da se vrati tradicionalnim, verskim ali pre svega moralnim karakteristikama ukorenjenim u vekovnom trajanju jevrejskih zajednica. Činjenice da su Glas razuma (portal organizovan od strane određenog broja članova JOB), SJOS i rabin Isak Asiel pomogli članstvu JOB u artikulisanju  zahteva za vraćanje JOB njenim članovima, ne znači da su imali presudnu ulogu. Jasno moramo da konstatujemo da je glavna snaga koja je dovela do prevage u borbi za integritet Zajednice bila članstvo, i svest najvećeg broja članova da se samo upornom borbom za verska i nacionalna prava može sačuvati Zajednica. Ovakvu upornost i vernost tradiciji, veri i visokim moralnim principima prepoznale su i svetske jevrejske organizacije i stale uz članstvo JOB, posredno i uz zajednicu Jevreja u Srbiji koja bi u suprotnom bila ugrožena.

Želja za očuvanjem zajednice u tradicionalnim okvirima, koju je zastupala većina članstva JOB naspram komercijalizacije i borbe za ličnu korist grupe okupljene oko bivšeg predsednika JOB Danila Medića, treba da nas čini ponosnim. Ne treba prejudicirati realnost da novo rukovodstvo JOB i Saša Jinker još uvek nisu upisani u Registar crkava i verskih zajednica, ali sve nam govori da se Ministarstvo pravde ovog puta neće oglušiti o naše zahteve i da će na taj način prestati da daje mogućnost davno smenjenim članovima bivšeg rukovodstva da nastave sa finansijskim zloupotrebama koje smo razotkrili.

Mi iz Glasa razuma smo spremni da uvek budemo u službi istine i članova JOB, ali i svih Jevreja u Srbiji, i da se borimo zajedno sa svim našim članovima za naša prava, tradiciju, veru i visoke moralne principe koje baštinimo. Želimo da nas niko ne svrstava uz bilo koju stranu, u bilo kojoj situaciji koja može da nastupi. Mi smo već svrstani na strani istine.

REDAKCIJA

One thought on “„Projekat sinagoga“ – Treća epizoda (drugi deo)

  1. Jovan Pravoslavac says:

    Neznam da li zbog pijetet-a Jevrejima ili zbog sugrađanstva, ja ortodox hrišćanin, Srbin, nemogu a da se ne oglasim, (kao neko ko sa strane posmatra sve ove nesuglasice u J.Z. Srbije). Sa strane se mnogo
    vidi i ja ću to sve reći u jednoj rečenici: TO JE BORBA IZMEĐU TEISTA I ATEISTA.
    P.S. Naravno, srpskih Jevreja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *