Šta se sve može pročitati iz Izveštaja nezavisnog revizora (INR)

Jedna od tabela iz INR nosi naslov „Izveštaj o upravljanju prihodima SJOS dobijenih po osnovu Zakona ……za period  01.01.-30.06.2018.“ U toj tabeli dat je pregled i za svaku opštinu iz sastava SJOS.

Iz te tabele za vašu pažnju izdvojili smo sledeće stavke koje se odnose na JOB:

 

Red.br. 39    stavka – lični dohoci           ukupni iznos utrošenih sredstava je                  6,571.840,84

Ili     mesečno                                                         1,095.306,80

Ili     neto ( – doprinosi 60%)                                    684.566,75

 

Sa prosečnom platom od oko 60.000 dinara mogu se pokriti  11 ili 12 zaposlenih.

Sa prosečnom platom od oko 100.000 dinara mogu se pokriti  7 zaposlenih.

PITANJA su :  koliko stvarno zaposlenih ima JOB ?    kolike su im neto plate ?    da li je to neophodan i opravdan trošak za JOB ?

 

Red.br. 42    stavka – telefon                    ukupni iznos utrošenih sredstava je                       340.664,53

Ili     mesečno                                                                56.777,42

 

Sa prosečnom potrošnjom po tel. broju od 3000 dinara izlazi da JOB koristi ukupno 19 telefonskih brojeva.

PITANJA su:  koliko telefonskih brojeva JOB plaća ?    Ko su korisnici tih brojeva ?

 

Od ostalih stavki koje bi bile vredne dodatne analize izdvajamo sledeće :

Stavka (45) – troškovi sednica         212.056,00

(50) –  ostalo                          299.350,00

(58) –  kanc. materijal           124.132,29

(61) – redovne aktivnosti     23.886,00    (ovaj trošak iskazuje jedino opština Beograd)

(77) – razno                            196.252,00

Ukupno dinara                                     855.676,29     (za pola godine !?)

 

 

Pri kraju iste tabele dat je prikaz troškova po osnovu upravljanja imovinom i ostvarenim prihodima po osnovu Zakona (uključujući i troškove advokata). 

Po tom osnovu ( stavka 99) JOB je prikazao ukupni trošak u visini od                        4,599.354,20 dinara

Od toga troškovi firme za upravljanje imovinom  su                                                      3,761.982,00 dinara

Na kraju tabele dat je podatak o prihodima po osnovu zakupnina, koji iznose      14,018.857,50 dinara

 

Iz ovih podataka zaključujemo sledeće:

troškovi  firme u odnosu na ukupne prihode koji su ostvareni po osnovu zakupnina su  26,84% (više od jedne četvrtine) !!!.

troškove upravljanja imovinom čine naknade za plate u  firmi   81,79% ( potpuno nepotrebno ) !!!

 

 

Vrlo važne informacije dobijamo iz tabele (6) pod nazivom „evidencija projekata po aktivnostima iz čl.22 Zakona „.

U toj tabeli evidentirani su  a)  potraživanja Opština od SJOS po osnovu projekata ukupno ;  b) isplate SJOS opštinama nosiocima projekata  i c) isplate opština nosiocima projekata

Za opštinu Beograd (JOB) pregled konstatuje sledeće :

U periodu (01.01. – 30.06.2018.) JOB je od SJOS potraživao ukupno           8,674.218,00 dinara

SJOS je beogradskoj opštini doznačio ukupno                                                  6,308.398,00 dinara

JOB je nosiocima projekata preneo ukupno                                                      3,545.185,00 dinara

Iako su to namenska sredstva JOB je nosiocima projekata preneo 2,763.213 dinara MANJE  !!!

PITANJE je:  Gde su završile te pare ???

 

Ako vidimo da je u istom periodu firmi za upravljanje imovinom JOB (JCB asset management d.o.o.) uplaćeno na ime usluga upravljanja imovinom iznos od 3,761.982,00 dinara nameće se pitanje da li su pare umesto za projekte otišle u privatne džepove ???

 

 

Iz tabele br. 3. „Prihodi po osnovu upravljanja vraćenom imovinom“ 

JOB je za 2017. Godinu prijavila ukupni prihod od 16,928.899,32 dinara

Obaveza JOB u skladu sa čl.22. stav2. Zakona do 31.12.2017. 3,385.779,86

Preneto SJOS do 31.12.2017. ukupno 2,024.096,35

Prihod JOB u periodu 01.01.- 30.06.2018.  ukupno 14,018.657,50

Obaveza JOB u skladu sa čl 22. Stav 2.Zakona do 30.06.2018. ukupno 2,803.731,50

Preneto SJOS  0,00

Saldo u korist SJOS ukupno 4,165.415,01

 

Konstatacija INR glasi „JOB nije do 30.06.2018. izvršila prenos 20% naplaćenih sredstava od prihoda ostvarenih upravljanjem vraćenom imovinom u ukupnom iznosu od 4,165.415,01 dinara.“

 

 

U tabeli br.7.1. „Rekapitulacija prometa preko računa JOB u periodu 01.01.- 30.06. 2018“. vidimo da su   a) ukupni prihodi JOB za period 01.01.-30.06. 2018. 17,868.775,59 dinara od čega 14,018.857,50 prihodi od zakupnina,  istovremeno,   b) ukupni troškovi JOB iznose 20,416.456,55 dinara od čega 3,545.186,12 za projekte iako je od SJOS primljeno za tu svrhu 6,308.398,00 odnosno 2,763.211,88 dinara više nego što je isplaćeno nosiocima projekata.

INR konstatuje da je JOB namenska sredstva koristio za pokriće troškova tekućeg poslovanja !!!

 

Da kratko analiziramo strukturu troškova JOB.

Od ukupnog iznosa troškova, 20,416.456,55 iznos od  11,171.195,02 dinara je trošak koji čine plate zaposlenih 6,571.840,84 dinara i troškovi upravljanja imovinom  4,599.354,18 ili procentualno  54,72% !  

Kada se još dodaju troškovi nejasne namene od 855.676,29 dinara, ukupni iznos je 12,026.871,31 ili procentualno 63,10% !

 

Istovremeno, troškovi JOB namenjeni potrebama članstva, u vidu redovne socijalne pomoći i povremene pomoći  iznose 5,409.460,54 dinara ( 4,320.137,34 redovna  plus 1,089.323,20 povremena)  ili  procentualno 26,50% 

 

One thought on “Šta se sve može pročitati iz Izveštaja nezavisnog revizora (INR)

  1. vidoje says:

    Vrlo su iteresantne stavke pod brojevima 50. (ostalo – 299.350,00) i 77. (razno – 196.252,00). koje ukupno iznose bezmalo 500.000 din. ! Drugim recima JOB je mesecno trosila 700€ na razno i ostalo!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *